Var står ni idag? Fördelarna med en nulägesanalys

analyse-it_1826x1006_d7484824e9c7b2342f350fc9ab760768

Målet kanske ni har klart för er: en frisk och hälsosam arbetsplats med medarbetare som mår bra. Men för att nå dit behöver ni också ha full koll på er utgångsposition. All målinriktad utveckling bör därför börja med frågan: Var står vi idag?

Att ta reda på hur de anställda mår och vilka riskområden som finns inom hälsa och arbetsmiljö är en förutsättning för ett effektivt hälsoarbete. Med en nulägesanalys kan ni titta på företagets gemensamma hälsostatus och styra de förebyggande åtgärderna till de områden där de behövs som mest. Kanske skiljer sig behoven mellan olika avdelningar eller arbetsuppgifter?

Arbetar man över längre tid med samma utvärdering kan trender och tendenser upptäckas i ett väldigt tidigt skede – en seger för alla inblandade.

En effektiv nulägesanalys bör omfatta följande:

  • Genomsnittlig hälsonivå bland de anställda
  • Hur många anställda som befinner sig inom respektive hälsozon
  • Hur många procent inom varje hälsoområde som ligger i en bra zon, godkänd zon, har behov av livsstilsförändring samt befinner sig i en riskzon
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

På Wellr har vi tagit det diffusa begreppet hälsa och gjort det systematiskt och mätbart. Vi hjälper er att ta reda på hur många som riskerar att bli sjuka inom en snar framtid. På så sätt kan ni rikta insatserna och stärka svaga hälsoområden innan det har hunnit gå för långt.

På Wellr mäter vi hälsa inom följande områden: alkohol, tobak, mental hälsa och stress, fysisk aktivitet, smärta och skador, sömn och ergonomi.

När vi genom hälsoanalysen har tagit reda på var vi är, då blir nästa fråga: Vart ska vi – och hur kommer vi dit?

Här kan du läsa mer hur man kan planera, strukturera och åtgärda hälsoutmaningar på arbetsplatsen.