wellr-l-6 (kopia)

Hälsoarbete som lönar sig.

Friska medarbetare ger framgångsrika företag.
Med appen Wellr är det enkelt att motivera medarbetare, förbättra hälsan och öka lönsamheten.

  • Alla hälsoinsatser på samma plats
  • Ingen krånglig administration
  • Bygger på beteendevetenskapliga grunder för långsiktiga hälsovanor
    som ger resultat.
Boka en demo

Gå med bland 12 000 friskare medarbetare

sb-logo
dhl-logo
Skandia
Talga
Max Matthiesen
Visma | spcs
Tele2
Assa Abloy
amf-fastigheter
Svea

Varför Wellr lönar sig?

wellr_app_web

Allt hälsoarbete i en app
Gymkort där, massage-rabatter här och stegräknartävling på ett tredje ställe. Att ha hälsoinsatser på flera olika platser kan vara meckigt och tidskrävande. Med all hälsa i en och samma app blir det enklare att överblicka och följa utvecklingen.

Ligg steget före, inte efter
Med insikter och nulägesanalys kan du följa i realtid hur dina medarbetare mår. På så vis får du en uppfattning om var det behövs proaktiva åtgärder för att öka företagshälsan.

Små insatser, stora vinster
Engagera medarbetare i vardagen med hälsoplaner, utmaningar och smarta gamifications. Små insatser som ökar produktiviteten och förbättrar hälsan.

 

susanne-hjalmered-e1640615045950

Snabba hälsoförändringar

Bara efter 3 månader med Wellr har Nexer Recruit fått fantastiska resultat.
-Vi har nu jobbat med Wellr i 3 månader och glädjande nog har vi redan förbättrat oss på flera hälsoområden.
Många av våra anställda låg i riskzonen på smärta och skador. Där har vi förbättras oss rejält. Vi har också eliminerat alla i riskzonen när det kommer till stress, press och mental hälsa.
Läs mer
IMG_4634

Mixum fick en flygande start – Sänkte sjukfrånvaron direkt

Mixum är en modern och mångsidig matproducent med verksamhet i 7 länder. Vi fick en pratstund med Fredrik Jacobsson som är produktionschef på Mixum.
– Sedan vi körde igång med Wellr innan jul så har sjukfrånvaron i januari och februari legat på rekordlåga nivåer. Vi valde att börja använda Wellr för att aktivera medarbetarna och förbättra hälsan på företaget. Wellr är ett fint komplement till vår hälsosatsning med en spännande och modern app. Det var väldigt enkelt att komma igång och vi fick ett högt deltagande redan de första veckorna.

Så funkar Wellr

Hälsokontroll

Det första steget är att skapa en medvetenhet kring medarbetarnas hälsosituation. Varje individ utför därför en digital hälsokontroll i Wellr, bestående av evidensbaserade frågor inom området hälsa och välmående.

Hälsoprofil

När den digitala hälsokontrollen är klar så skapas en individuell hälsoprofil. Med Wellrs hälsohjul blir det tydligt hur varje medarbetares hälsosituation ser ut. Den personliga hälsoprofilen är helt anonym och företaget kommer inte åt någon personlig data.

Skräddarsydda hälsoplaner

Direkt när den digitala hälsokontrollen är utförd tar Wellrs AI-robot fram specifikt anpassade hälsoplaner för att individen själv ska kunna arbeta med att förbättra sin egen hälsa. Wellr tar hänsyn till behov, tidigare erfarenhet, ambitionsnivå och individens egna vilja. Hälsoplanerna är framtagna av experter inom respektive hälsoområde och kan bestå av allt från rökavvänjning, sömnskola, kostupplägg, träningsprogram, stresshantering och ergonomi mm.

Tävlingar & hälsoutmaningar

Med Wellr kan man starta roliga tävlingar och utmaningar. Hur lång tid tar det för företaget att gå till Paris, vilken avdelning genomför flest träningspass under en månad eller är det du som utmanar kollegan att förändra kost eller tobaksvanor? 

Nulägesanalys

Med Wellr kan kan du se hur de anställda mår i realtid och jämföra mellan olika grupper. Det diffusa begreppet hälsa har genom Wellr blivit systematiskt och mätbart vilket möjliggör för företag att mäta sin hälsoutveckling över tid. Ni har också möjligheten att skicka ut egna tester och ni styr själva över vilka personer som ska få tillgång till er företagssida.

Insikter

På Wellr får HR-avdelningen konkreta åtgärder att jobba med på organisationsnivå. Ni får hjälp med att sätta upp hälsomål och möjlighet att jobba systematiskt och utveckla verksamheten utefter företagets egna förutsättningar. Wellr kommer lära känna er organisation för att kontinuerligt komma med smarta insikter.

Rätt typ av insatser

När man vet nuläget så gäller det att göra insatser för att utveckla företaget. Med Wellr får ni åtgärder och företagsrapporter på organisationsnivå för att på bästa och mest effektiva sättet skapa ett hälsosamt företag.

Employer branding

För att skapa ett incitament till vardagsmotion och samtidigt skapa en positiv företagskultur erbjuder Wellr möjligheten att arbeta med  aktivitetstävlingar på jobbet. Hur många steg kan vi gå på en månad? Vilken avdelning kommer först fram till Paris i en stegtävling?
På Wellr kan vi skräddarsy tävlingarna utefter era önskemål.

För medarbetaren 1
För medarbetaren 2
För medarbetaren 3
För medarbetaren 4
95324550da5331247e1a086e27be5b39
wellr emblem

Du har blivit utmanad!

Vanessa H har utmanat dig i Yoga varje dag i två veckor.

Utmana kollegor och nå målen tillsammans

Med tävlingsfunktionen kan ni utmana varandra på företaget eller skapa ett gemensamt mål att sträva mot. På ett roligt sätt sporrar ni varandra till att må och prestera bättre. Utmaningarna kan vara alltifrån att gå runt Manhattan i en virtuell stegutmaning till att ge positiv feedback till varandra.

  • Utmana dina kollegor
  • Tävla tillsammans med andra kontor

En hälsolösning för alla typer av företag

Bli en attraktivare arbetsgivare redan idag!

Boka demo

Bra jobbat!

På Wellr så gillar vi välmående företag. Därför har vi dragit igång initiativet Bra jobbat!
Tävlingen utser Sveriges bästa HR-idéer. Vi vill hylla dem som gör det bra och samtidigt göra det enklare att inspireras av varandra över bolagsgränser och branscher.

 

Trägymmet

De anställda på Lundqvist Trävaru började tillverka vikter och redskap av spillmaterial från produktionen för att kunna träna direkt efter jobbet. Några limträbalkar senare fanns ett helt gym och de gemensamma gruppassen var snabbt igång.