Wellr Logga in

Hälsofrämjande arbete på ett enkelt och effektivt sätt

Ta hälsoarbetet på allvar

 

På många svenska företag ökar sjukfrånvaron, och i hela landet syns tydliga tecken på att många svenskar mår dåligt och har svårt att prestera på jobbet. Stressrelaterad sjukfrånvaro har ökat enormt de senaste tio åren och det finns inga tecken på att kurvan kommer att börja peka nedåt den närmaste tiden.

 

Det stora problemet är att många svenska företag missar att arbeta proaktivt med hälsan hos medarbetarna. Proaktivt hälsoarbete, innan medarbetarna blir sjuka, minskar inte bara sjukskrivningarna utan också personalomsättningen, och det gör företaget mer produktivt, livskraftigt och attraktivt. Den kostnad ett företag lägger ned på förebyggande hälsoarbete får man mångdubbelt igen i ökad lönsamhet.

 

Överblick på individ- och företagsnivå

 

Wellr gör en digital hälsoundersökning på varje medarbetare utifrån områden som kosthållning, träningsvanor, mental hälsa och så vidare. Utifrån varje individs behov skapas sedan en personlig åtgärdsplan, där medarbetaren hela tiden kan få tips, stöd och råd om träning, kost och andra hälsofrämjande aktiviteter.

 

Samtidigt får också företagsledningen en överblick över hälsoläget på företaget, vilket gör det hälsofrämjande arbetet betydligt enklare. Ledningen kan lätt stödja medarbetare som befinner sig i en riskgrupp, och även identifiera områden där hela gruppen behöver lyfta sig. Man kan sätta in åtgärder på individnivå, men även ordna gruppaktiviteter som tävlingar för att medarbetarna tillsammans ska kunna sporra och motivera varandra att öka sitt välmående.

 

Agera innan det är för sent

 

Ett företag som sätter in sitt hälsoarbete i ett för sent skede får räkna med att behöva hantera sjukskrivningar och hög personalrotation. Detta är dyra, tidskrävande, olönsamma och i vårt tycke onödiga utgifter, eftersom man med lite framförhållning kan undvika att medarbetare blir långtidssjuka eller ser sig om efter ett annat arbete.

 

Att skapa en god arbetsmiljö är en arbetsgivare främsta ansvar, och den arbetsgivare som försummar hälsoarbetet får också räkna med att hälsan sjunker hos medarbetarna. Med Wellr får du som arbetsgivare ett utmärkt verktyg för proaktivt hälsoarbete som gör både individen och företaget friskare.

 

Wellr gör hälsoarbetet enkelt

 

Wellr fungerar. På de företag vi samarbetat med har den fysiska aktivitetsnivån höjts med mer än tio procent, och i snitt åtta procent av de anställda har gått från att befinna sig i en riskgrupp i något område till godkänt.

 

Vi tror att en av anledningarna till dessa framgångar är att Wellr är ständigt närvarande. Medarbetarna och ledningen har ständigt tillgång till appen och kan i realtid följa hur hälsoarbetet på företaget går framåt. Jämför det med att göra en årlig hälsoundersökning utan några andra efterföljande åtgärder än att betala ut friskvårdspeng och hoppas att medarbetarna själva känner sig motiverade nog att arbeta med sin hälsa.

 

Med Wellr kan medarbetarna sporra och inspirera varandra, och de kan tillsammans genomföra utmaningar, tävla mot varandra och få matnyttiga tips på träning och kost. Det skapar sammanhållning och en bättre stämning i personalgruppen ,samtidigt som hälsan stadigt blir bättre.

 

Vill du veta mer om hur Wellr kan hjälpa ditt företag till ett bättre hälsoarbete? Kontakta oss idag för en kostnadsfri webbdemo!

Jag vill veta mer!