Integritetspolicy

Vem ansvarar för mina personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig är Wellr AB, org nr 556857-1995, med adress Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm.

Vart kan jag ställa frågor om hanteringen av mina personuppgifter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@wellr.se

Vilka kan komma att vara mottagare av mina personuppgifter?
Wellr anlitar s.k. personuppgiftsbiträden för att hantera drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar samt för att skicka ut nyhetsbrev. Dessa personuppgiftsbiträden kan komma i kontakt med dina personuppgifter och är bundna vid avtal att endast hantera dessa enligt våra instruktioner. Vi ställer höga krav på säkerhet och sekretess för dina personuppgifter och kontrollerar regelbundet att våra personuppgiftsbiträden lever upp till dessa krav.

Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till en myndighet om vi är skyldig att göra detta enligt lag eller vid misstanke om brott.

Kommer ni att överföra mina personuppgifter tredje land?

Uppgifterna överförs inte till tredje land.

Vilka är mina rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan alltid kontakta oss och få tillgång till dessa personuppgifter i form av ett registerutdrag som anger ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, vart vi fått personuppgifterna från och huruvida det förekommer något automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifterna. Tänk på att om du begär tillgång så kan vi komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att personuppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Om personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga har du rätt att begära att få dem rättade. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du själv kommer att kunna ändra de flesta av dina personuppgifter direkt genom Mina sidor.

Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att få dina sparade personuppgifter raderade. Tänk på att du själv kan radera alla dina sparade personuppgifter hos Wellr genom att gå in på Mina sidor och radera din profil. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran till radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Rätt att invända mot viss behandling
I de fall vi använder s.k. berättigat intresse som laglig grund för behandling har du rätt att invända mot behandlingen. Efter sådan invändning måste vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke
I de fall vi använder ditt samtycke som laglig grund för behandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Tänk på att om du återkallar ditt samtycke så kan detta, beroende på ändamålet för behandlingen, påverka din tillgång till tjänsterna på www.wellr.se.

Rätt att slippa direktmarknadsföring
Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringstjänster som följer av att du aktivt valt att söka upp oss för att veta mer om våra tjänster eller som följer av användningen av våra tjänster, t.ex. produktrekommendationer, erbjudanden och liknande på Mina sidor, räknas inte som direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
I de fall vi använder ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal med dig som laglig grund för behandling har du rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

Behandling av personuppgifter som användare av våra tjänster
För att kunna tillhandahålla dig information om hur din hälsa utvecklas och vilka behov du har behöver vi ta del av den information som du laddar upp i appen. Du väljer helt själv om du vill ladda upp data i appen eller inte, och du väljer helt själv vilken data du väljer att ladda upp. Du har också möjlighet att om du vill ladda upp dina steg i appen.

De uppgifter som du laddar upp i appen kommer vi att behandla i syfte att leverera en individuellt anpassad hälsoprofil, en hälsoplan till dig och hur många steg du har gått. Vilket är grunden i avtalet som användare tecknar när de skapar ett konto i appen. Att behandla dina personuppgifter är således nödvändigt för att vi ska kunna leverera vår del av avtalet.

Vi kommer inte dela information som kan härledas till dig till någon annan.

Vi sammanställer i vissa fall statistik med hänsyn till din arbetsgivares intresse att veta hur den allmänna hälsan hos dennes arbetstagare ser ut. Under förutsättning att minst 8 personer per urval från din arbetsplats har angett svar på frågorna i Appen kommer dina uppgifter användas för statistik kring hälsan på din arbetsplats, om du inte vill att dina uppgifter ska vara med i statistiken vi skickar till din arbetsgivare kan du stänga av den funktionen i appen under inställningar.

Om du har synpunkter på hur Wellr AB behandlar dina personuppgifter, om du vill klaga på något som vi gör eller i övrigt undrar hur vi arbetar med dataskydd så kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@wellr.se.

Du har alltid rätt att klaga på hur vi behandlar dina uppgifter direkt till integritetsskyddsmyndigheten (IMY) https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Hur vi samlar in och använder personuppgifter i Wellr-tjänsten eller appen.
Vi samlar in dina personuppgifter på flera sätt och för olika ändamål, inklusive:

1. När du registrerar dig för ett konto eller interagerar med våra tjänster

Vi samlar in personuppgifter när du använder eller interagerar med våra tjänster, inklusive när du registrerar dig för en Wellr och när du ber oss anpassa våra tjänster. Dessa personuppgifter kan inkludera namn, foto, användarnamn och lösenord, e-postadress, födelsedatum och kön.

2. När du lägger in fitness- och hälsodata inom våra tjänster eller använder våra tjänster som samlar in eller tar emot data från mobila sensorer

”Fitness- och hälsodata” inkluderar data du tillhandahåller relaterat till dina kostvanor, dietrestriktioner, träningsaktiviteter, träningsmål, livsstil (till exempel sömnvanor), livshändelser, längd, vikt, mått, träningsnivå, BMI och liknande typer av data relaterade till fysiologiskt tillstånd och aktivitet. Vi samlar in dessa data för att tillhandahålla tjänster och skräddarsy funktioner, reklam och tjänster utifrån dina intressen och mål, inklusive måltidsförslag, rapportering och analys, träningsplaner samt tjänster relaterade till måltidsplanering och produktrekommendationer.

3. När du använder eller interagerar med en bärbar enhet eller annan ansluten enhet

Vi samlar också in personuppgifter, inklusive fitness- och hälsodata, när du använder en enhet som är ansluten till internet, såsom aktivitetsmätare och andra enheter eller bärbara produkter som integreras med tjänsterna. När du använder en bärbar eller ansluten enhet eller produkt.

Notering om Apple HealthKit-data
Du kan välja att ansluta och dela din information med HealthKit och din HealthKit-information med Wellr. Informationen du tillhandahåller till HealthKit omfattas sedan av Apples användarvillkor och integritetspolicy. Den unika information du väljer att skicka från HealthKit används inte av Wellr för marknadsföring eller överförs av Wellr till tredje parter för marknadsföring.

Särskilt om Google Health Connect
Du kan välja att ansluta och dela din information med Health Connect och din Health Connect-information med Wellr. Användningen av information som tas emot från Health Connect kommer att följa Health Connect Permissions Policy, inklusive kraven för begränsad användning.

Särskilt om tävlingar i appen
Då och då kommer det vara möjligt att delta i tävlingar i Appen. I vissa typer av tävlingar kommer ditt namn och dina aktiviteter (som t.ex steg) att vara synliga för andra deltagare i tävlingen. Det finns också andra typer av tävlingar där du endast visar ditt namn men där dina aktiviteter är dolda för de andra deltagarna. Det framgår tydligt i tävlingsbeskrivningen som du kan läsa innan du väljer att delta i tävlingen, vad som kommer att vara synligt. Om du efter att du valt att gå med i en tävling ångrar dig och inte vill vara med kan du enkelt gå ur och avbryta din medverkan. Då kommer dina resultat att försvinna ur tävlingen. Då du har full kontroll över denna behandling så sker all behandling av dina uppgifter i samband med tävlingar med ditt samtycke.

Vi delar inte dina steg eller aktiviteter med extern part.

Hur skyddas min personliga information?

Vi använder IT-system för att skydda konfidentialitet, integritet och åtkomst till din personliga information. Vi har infört specifika säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot olaglig eller obehörig behandling (såsom olaglig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla din personliga information för att möjliggöra att vi uppfyller våra angivna syften har åtkomst till den.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till dem.