4 nycklar till en proaktiv företagshälsovård

Frame 273

Svenska företag har tillgång till Företagshälsovården – en oberoende expertresurs som kan anlitas för att säkra hälsan på arbetsplatsen. Samtidigt växer ohälsotalen. Har du koll på hur du kan använda dig av Företagshälsovården – och hur du kan arbeta proaktivt för att förbättra arbetsmiljön innan dina medarbetare blivit sjuka?

Arbetsgivarens ansvar är omfattande när det gäller hälsa och arbetsmiljö. Men till hjälp finns Företagshälsovården – en oberoende expertresurs som kan anlitas för att skapa och säkra hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Inom Företagshälsovården jobbar personer med kompetenser inom olika områden, som till exempel arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Det gör att du som företagsledare inte behöver vända dig till flera ställen för att få hjälp med arbetsmiljö och hälsa.

Samtidigt växer ohälsotalen växer hos de svenska företagen. År 2016 fick Försäkringskassan i uppdrag från regeringen att analysera sjukfrånvaroutvecklingen i Sverige. Resultatet visade på en ökning med 8,5 procent det senaste året och Sverige hade cirka 8 procent högre sjukfrånvaro än övriga europeiska länder. Sjukskrivningar på grund av stress har ökat med hela 359 procent bara under de senaste sju åren. En anledning till den negativa utvecklingen kan bero på att många företag enbart satsat på reaktiva åtgärder när det gäller hälsa. För att vända trenden krävs ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande hälsoarbete. Följ punkterna nedan för att komma igång!

1. Utvärdera personalens hälsa och arbetsmiljö
För att kunna förebygga ohälsa måste ni först utvärdera hur både individens och företagets situation ser ut. Vilka riskområden finns och vilka åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede?

2. Åtgärder på individnivå
Ett problem många företag brottas med är att ”riskpersoner” inte tar ansvar för sin egen hälsa. De medarbetarna kan vara svåra att nå fram till och är ofta skeptiska till företagens hälsosatsningar – att få dem att ändra sina beteenden och sin livsstil är en utmaning. Det första steget är att skapa en medvetenhet om situationen, för att sedan erbjuda lättillgängliga och enkla åtgärder. Genom att ge kontinuerliga påminnelser och uppföljningar en tid framöver går det att åstadkomma positiva förändringar även för den här målgruppen.

3. Fysisk aktivitet
Att få igång den fysiska aktivitetsnivån på företaget är ett utmärkt sätt att förebygga ohälsa. Ökad fysisk aktivitet minskar riskerna för att drabbas av en mängd olika sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes, benskörhet, olika cancerformer samt depression och ångest. Men det ger även fördelar som ökad produktivitet, effektivitet och bättre förmåga att hantera stress. Att inspirera de anställda till fysisk aktivitet bidrar även till en positiv företagskultur. Här är några konkreta tips på hur ni kan gå tillväga.

– Använd kunskapen som finns inom verksamheten. Medarbetare som har ett träningsintresse kan till exempel leda olika typer av pass.
– Premiera medarbetare som går eller cyklar till jobbet.
– Starta promenadgrupper eller löpgrupper.
– Ställa upp i olika lopp tillsammans.
– Ge medarbetarna möjlighet att träna på arbetstid.

4. Kommunikation och öppenhet
Att uppmuntra medarbetarna till öppen kommunikation är en nyckelfaktorer för att förebygga sjukfrånvaro. På arbetsplatser med stor öppenhet, där det inte finns någon tabu om att prata om problem, går det att fånga upp ohälsa snabbare. Genom bra och tydlig kommunikation får cheferna också en bättre bild av vad som händer i organisationen och får därmed bättre förutsättningar i sitt ledarskap.

Företag i Sverige behöver våga satsa mer på förebyggande åtgärder, inte bara för att ha en frisk och effektiv personal utan också för att bli mer lönsamma. På Wellr har vi lyckats åstadkomma stora hälsofrämjande förbättringar hos de företag vi arbetar med. Den fysiska aktivitetsnivån på företagen vi har hjälpt har i snitt ökat med 10,5 procent, och 8 procent av medarbetarna gick från att ligga i en riskgrupp för sjukskrivning till en godkänd grupp. Det visar att man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan göra stor skillnad.