Wellr Logga in

En modern proaktiv företagshälsa

Vår vision

En komplett lösning för både individen och företaget

Wellr grundades 2017 med visionen att förändra företagens perspektiv på ohälsa. Vi såg hur sjukskrivningarna ökade samtidigt som arbetsgivare jobbade reaktivt och släckte bränder. Vi vill flytta fram insatserna till innan folk har hunnit att bli sjuka och påbörja hälsoarbetet i tid, för att kunna skapa bestående livsstilsförändringar. Vi är övertygade om att ett friskt företag börjar med friska medarbetare.

Vårt uppdrag

Alla ska må bra på jobbet

Eftersom hälsa har varit ett ganska diffust begrepp är vår idé att göra det konkret, mätbart och digitalt. Med Wellr har vi skapat helt nya sätt att må bra på jobbet – och det har gett resultat. Vi är idag Sveriges ledande företag inom digital företagshälsa. Vi har hjälpt många kunder i olika branscher att må bättre, engagera varandra internt och utvärdera för att kunna ta nästa steg mot en hälsosammare arbetsplats.

Bild på person
Bild på person
Bild på person
Bild på person
Bild på person

Förändrad livsstil

Vad gör oss unika

Vi gör mer än att bara utvärdera hälsan. Genom personliga hälsoprofiler till varje medarbetare och individuellt anpassade digitala åtgärdsprogram skapar vi livsstilsförändringar på individnivå och ett ständigt pågående hälsoarbete som aldrig avtar.

4 anledningar till att våra kunder väljer Wellr

  • Minska sjukfrånvaron och öka produktionen. Kostnaderna för sjukfrånvaro och rehab ökar i samhället och på företagen. Att arbeta förebyggande med hälsa är mycket mer kostnadseffektivt än att arbeta reaktivt med ohälsa.

  • Minska personalomsättningen genom en attraktivare arbetsplats. Höga stressnivåer och långvarig ohälsa leder ofta till uppsägningar. Därför fokuserar vi på att bygga attraktiva arbetsplatser genom lustfyllda metoder som bland annat fokuserar på tävlingslust och gemenskap.

  • Se resultat. Med vår digitala tjänst har vi gjort hälsa mätbart. Vi ger våra kunder ett statistiskt underlag över företagshälsan, hjälper dem att sätta upp relevanta mål och utvärdera vilken effekt det ger – och vilka områden som de behöver fokusera mer på.

  • Nå Arbetsmiljöverkets regler. Arbetsgivare har ett lagstadgat arbetsmiljöansvar – vi hjälper till att få koll på den nuvarande hälsostatusen på företaget och erbjuder tydliga åtgärdsplaner för att uppnå lagkraven.

Vårt team

Vårt team består av många kompetenser – från läkare och psykologer till fysioteapeuter, naprapater och kostrådgivare. Tillsammans brinner vi för att hjälpa företag att ta ett helhetsgrepp om företagshälsan genom att arbeta förebyggande med flera olika områden samtidigt.

Hej! Vi kommer gärna och visar hur Wellr fungerar.

På Wellr brinner vi för att hjälpa företag att ta ett helhetsgrepp om företagshälsan genom att arbeta förebyggande med flera olika områden samtidigt.
Vi kommer gärna till ditt företag och visar hur tjänsten fungerar – skriv in din mail nedan så hör vi av oss!

Nu kör vi !

Vi har skickat ett mail med vidare instruktioner för att gå vidare till nästa steg.