SKANDIA OCH WELLR I NYTT AVTAL – 95 000 MEDARBETARE FÅR NY UNIK HÄLSOLÖSNING

Anders o Martin

Ett aktivt hälsoarbete är avgörande för en välmående och framgångsrik arbetsplats.

Nu skriver Skandia och Wellr ett längre samarbetsavtal vilket ger 95 000 medarbetare fri tillgång till Wellrs hälsoapp för att stärka individens välmående på arbetsplatsen.

Aktivt arbete kring företagshälsa är viktigt för att förebygga sjukfrånvaro, minska personalomsättningen och öka resultatet. Men ofta blir aktiviteterna spretiga, otydliga och inte sällan reaktiva.

Wellr är idag en av Sveriges ledande företag inom digital företagshälsa och har sedan 2017 lett kampen för bättre mående på arbetsplatsen.

Nu är det klart att Skandia och Wellr sluter ett längre avtal som ger Skandias företagskunder fri tillgång till Wellrs hälsoapp. Totalt handlar det om 95 000 medarbetare som nu får fri tillgång till en webbaserad hälsolösning som mäter, utvärderar och förbättrar både hälsan och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Erbjudandet gäller de företagskunder som ingår i Skandias hälsokedja (sjukförsäkring, hälsoförsäkring eller vårdförsäkring till alla medarbetare).

Det mest effektiva och lönsamma sättet att hantera hälsoproblem är att förutse och förebygga dem och tillsammans med våra kunder har vi de senaste 15 åren mer än halverat medarbetarnas sjukfrånvaro. Wellr blir en viktig pusselbit i vårt hälsopaket och Skandias hälsokedja, säger Jan Karlsson, Skandias affärschef för risk och hälsa.

Wellr jobbar med en steg för steg-modell där de anställda utför en digital hälsokontroll som sammanställs till personliga hälsoprofiler. Utifrån dessa profiler skapas individuella skräddarsydda hälsoplaner vilket kan vara allt från träning i hemmet, stretchövningar vid smärta, sömnskola, tobaksavvänjning eller förebyggande övningar mot stress och psykisk ohälsa.

– Vi är övertygade om att friska företag börjar med friska medarbetare – därför är vårt mål att med lustfyllda metoder engagera alla anställda i hälsoarbetet. Vi är stolta och glada över det banbrytande avtalet med Skandia som gör att vi kan erbjuda vår lösning till mängder av medarbetare landet runt som vill förändra sin hälsa, säger Martin Forslund, vd på Wellr.

– Många av våra vanligaste sjukdomar i västvärlden är relaterade till vår livsstil och mycket kan förebyggas med relativt enkla medel. Dessutom har nästan hälften av alla anställda inte tillräckligt bra syreupptagning för att orka vara effektiv en hel arbetsdag.