“Mår medarbetarna bra presterar de bättre”

wellr-storesupport_1826x1006_9199f1633949e7d6c5b7c07ba4d543f6

Peter Erikson, vd på Storesupport, tog ett helhetsgrepp om hälsoarbetet och på bara ett år förbättrades hälsan på företaget avsevärt.
– Mår medarbetarna bra kommer de att prestera bättre, vilket utvecklar företaget, säger han.

Tjänsteföretaget Storesupport är en av de som tagit hjälp av Wellr för att förbättra hälsan hos medarbetarna. De började sitt interna hälsoarbete bland de 60 tjänstemännen i organisationen med att göra en utvärdering med hjälp av Wellrs digitala tjänst. Det blev då tydligt att de hade tre fokusområden som behövde förbättras: kategorierna smärta och skador, ergonomi samt den fysiska aktivitetsnivån. Utifrån de insikterna satte Storesupport upp en gemensam handlingsplan för att skapa en långsiktig förändring. Åtgärderna bestod bland annat av att erbjuda höj- och sänkbara skrivbord och att utmana varandra internt för att öka vardagsmotionen. Utöver det fick alla medarbetare en egen hälsoprofil med åtgärder skräddarsydda för just dem.

Att ta en promenad på 30 minuter, låta bilen stå och ta trapporna istället för hissen var några av aktiviteterna som skulle testas internt. Kollegorna startade även gemensamma tävlingar med hjälp av Wellr. En stegtävling med målet att gå från Stockholm till Paris och en tävling i att stå upp och arbeta under ett antal veckor är två exempel. Nu har det gått ungefär ett år sedan första mätningen och det är dags att utvärdera resultaten.

Tillsammans har kollegorna på Storesupport gjort enorma framsteg inom sina tre fokusområden,  vilket har lett till ökad hälsa på företaget i stort. Den totala aktivitetsnivån ökade med 7 procent och antal personer i olika riskgrupper minskade med 10 procent. I kategorin smärta och skador minskade riskgruppen med hela 11 procent och ergonomin har förbättrats med 5 procent.

– Vi är väldigt nöjda med de framsteg som gjorts, men vi ser det bara som ett steg på vägen. Första året var ett testår – nu sätter vi en plan för att öka engagemanget för dessa frågor hos alla ledare, säger Peter Erikson.

Han vill skapa en kultur där det är helt naturligt att ställa frågan ”hur ser det ut med ditt hälsohjul?”. Det kräver insikter och kunskap, och framför allt engagemang, men Peter Erikson är övertygad om att satsningen på att alla medarbetare ska trivas och må bra är nödvändig om de ska fortsätta utveckla företaget.

– När vi gjorde utvärderingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med hjälp av Wellr upptäckte vi att det fanns områden att förbättra och vi fick viktiga insikter som vi nu jobbar vidare med. Ökar vi medvetenheten kring hälsa hos alla medarbetare under nästa år så tar vi ytterligare ett kliv i rätt riktning för att bli en ännu bättre arbetsplats.