“Friska medarbetare börjar på jobbet” – Intervju med Wellrs vd

5_1826x1006_4ac288fc6fb516fb3f76b0ec0070083f

Martin Forslund, vd och medgrundare på Wellr, berätta för oss varför ni har tagit fram ett webbaserat hälsosystem för att motverka ohälsa?

– Vårt fokus ligger i att medarbetarna ska bli friskare. Många av våra vanligaste sjukdomar i västvärlden är relaterade till vår livsstil och mycket kan förebyggas med relativt enkla medel. Dessutom har nästan hälften av alla anställda inte tillräckligt bra syreupptagningsförmåga för att orka vara effektiv en hel arbetsdag. Vi upptäckte att väldigt många arbetsgivare trots detta arbetade reaktivt mot ohälsa och gjorde punktinsatser och släckte bränder. Vi vill ändra perspektivet och börja arbeta tidigare, innan folk har hunnit att bli sjuka.

Men hur går ni tillväga rent praktiskt för att göra detta?

Vi har tagit begreppet hälsa, något som tidigare var ganska diffust, och gjort det konkret och mätbart. Vi måste mäta hälsan på arbetsplatsen, om vi inte vet var vi befinner oss så är det omöjligt att veta var vi ska. På så sätt kan insatserna göras på rätt ställe och vi slipper skjuta blint och chansa. Vårt fokus ligger inte på hur många som är sjukskrivna utan vi vill veta hur många som i framtiden kan riskera att bli sjuka, för att på så sätt kunna skapa en livsstilsförändring i tid.

Livsstilsförändring säger du, hur åstadkommer ni det?

Forskningen säger att för att skapa en livsstilsförändring så måste individen bli medveten om sin situation. Du måste också få kontinuerliga påminnelser, det räcker inte med ett utlåtande. Wellr skapar en egen hälsoprofil till alla anställda, de får också egen skräddarsydda hälsoplaner inom det eller de områden där de behöver göra en förändring, samt att arbetsgivaren får en översiktsanalys och möjlighet till uppföljning över tid.

Vi ger individerna resultatet, verktygen och motivationen för att faktiskt skapa en förändring. Ett sätt att faktiskt motivera personalen är våra tävlingar och utmaningar. Företagen kan t.ex. utmana sina anställda att till exempel stå upp på jobbet, de anställda kan också tävla mot varandra i en mängd olika hälsoutmaningar. Vi upplever att det verkligen har skapat en positiv kultur på företagen som vi jobbar med, att hälsa är något som faktiskt är viktigt för dem.

Vad är det unika med Wellr-appen?

Det är många olika saker som gör Wellr unikt. Men en viktigt sak är att det krävs väldigt lite eller ingen administration för att sköta det samt att systemet hela tiden utvecklas. Genom att forskningen inom hälsa förändras så utvecklas systemet i samma takt. När Arbetsmiljöverket kom med deras nya riktlinjer för arbetsmiljön under förra året så införde vi ett sätt att systematiskt mäta och utvärdera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt rådande riktlinjer.

Avslutningsvis, hur ser ni på framtiden?

Jag ser väldigt ljust på framtiden. Jag vet att Wellr är framtiden och att alla företag måste arbeta mer proaktiv framledes. Ohälsa är kanske den största bromsklossen mot lönsamhet och när de hundra största bolagen i Sverige förlorar närmare 80 miljarder kronor varje år är det för mig obegripligt att det redan har fått gå så här långt. Tidigare så har det varit extremt dyrt att arbeta förebyggande mot ohälsa men genom tjänsten Wellr så finns det nu en kostnadseffektiv lösning på marknaden och då finns det i min värld inte längre plats för ursäkter. Friska medarbetare börjar på jobbet!