Wellr har hjälpt mig förbättra min sömn och röra på mig mer

IMG_8509

Med Wellr har jag fått hjälp med att förbättra min sömn, men också
gjort mig motiverad att öka min motion. Nu har jag ett stegmål som jag ska nå upp till varje dag.

I aktivitetstävlingen vi hade så vann jag och mitt lag, vi kämpade genom hela tävlingen och det var väldigt kul. Det gav oss verkligen motivation för att röra på oss mer.

Arbetsplatsen blev påverkad på ett positivt sätt då vi bruka vara ganska tävlingsinriktade och tävlingen tog fram den sidan av oss, vilket gjorde det roligare och roligare ju längre tävlingen höll på. Om man ska öka sin motion så ska man verkligen vara motiverad vilket aktivitetstävlingar hjälper till med. Jag började med promenader och efter ett tag blev det till en daglig rutin och i slutet på tävlingen började jag även att löpträna.


Wahbeh Nema