Tips för att skapa en optimal digital arbetsmiljö

bild1232_1826x1006_010df39bfd9c5197c8f4920b6075294f

Accelererad digitaliseringsprocess och Coronarestriktioner har medfört att allt fler personer jobbar hemifrån.  De flesta företag och anställda har insett de positiva fördelarna med hemarbete, men det innebär också en hel del utmaningar. I många organisationer behöver den digitala arbetsmiljön stärkas upp och utvecklas. Nedan kommer tips för att lyckas med den digitala arbetsmiljön samt tips för att öka sammanhållningen och engagemanget på företaget.

 • Testa arbetsmiljön med ett digital verktyg
  Första steget är att undersöka den digitala arbetsmiljön. På Wellr har vi digitala tester för att undersöka de anställdas arbetsmiljö och ergonomi vid hemarbete. Genom att använda sig av Wellr får man även tillgång till hela kedjan när det gäller digital arbetsmiljö: Nulägesanalys, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.
 • Byt arbetsställning ofta 
  Digitalisering innebär att mer arbete blir stillasittande och ofta i statiska, ensidiga arbetsställningar. Att sitta stilla länge i sträck ökar markant risken för att dö i förtid, även för personer som tränar regelbundet. Uppmuntra medarbetare att röra på sig – att byta ställning. Det kan handla om höj- och sänkbara skrivbord, mikropauser för att sträcka på sig. Ta som tumregel att nästa arbetsställning är den bästa och fundera på om möten kan avhandlas under en promenad.
 • Var vaksam på riskerna med ett digitalt arbetssätt
  Ständig uppkoppling kan leda till att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut och till koncentrationssvårigheter. Var vaksam på tidiga signaler på att medarbetaren inte tar ledigt. Se till, om möjligt, att arbetsdagen varieras. Uppmuntra till korta skärmpauser under dagen och se till att medarbetare tar en ordentlig lunch.
 • Ta fram riktlinjer för information som delas
  Digitalisering gör de enkelt att dela information. För den enskilde kan det bli en utmaning att sålla i informationsfloden. Ta fram riktlinjer för hur information delas. Vem behöver veta vad? Vad förväntas den enskilde göra med informationen? Var tydlig.
 • Ta fram en mail-policy på jobbet
  Ta fram en policy för hantering av mail och SMS. Definiera till exempel tidsramar för när mail och SMS ska vara besvarade. Klargör vilka förväntningar som finns angående digital tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid.
 • Glöm inte bort de sociala kontakterna
  Den sociala gemenskapen med kollegorna är viktigt att inte försumma när de anställda arbetar hemifrån. Vi är sociala varelser som mår bra av att interagera med andra. Bjud gärna in dina kollegor till sociala digitala event. Vi har sett många kreativa lösningar hos de företagen vi samarbetar med under pandemin. Allt från digitala gruppträningspass till digitala champagneprovningar. Försök tänka utanför boxen och gör sociala och roliga digitala aktiviteter för dina medarbetare. Det krävs för öka engagemanget!
 • Virtuella steg och aktivitetsutmaningar
  Ett annat sätt för att öka engagemanget och ge företaget en extra boost är att ha kontinuerliga hälsoutmaningar. Wellr erbjuder möjligheten att arbeta med olika typer av virtuella tävlingar och utmaningar.
  Vem tar trapporna istället för hissen?
  Vilken avdelning kommer först fram till Paris i en stegtävling?
  Är det du som utmanar dina kollegor att börja med yoga?Låt medarbetarna inspireras av varandra.

Läs mer om tävlingar och utmaningar här.