Creuna skippade friskvårdsbidraget och valde Wellr istället

creuna_grupp_small_1826x1006_4e01acfc4685e0efbb8d47a3f92e31ff

Risken att friskvårdsbidraget går till ett outnyttjat gymkort eller några futtiga timmar badminton är ett problem som många företag brottas med. Creuna löste problemet med tjänsten Wellr och några andra direkta åtgärder för att förbättra hälsan på företaget. – Vi tror detta kommer ge en verklig positiv effekt på vår personals hälsa, säger Creunas HR-chef Niclas Giertz.

“Ska vi vara helt ärliga så har friskvårdsbidraget inte så mycket med friskvård att göra utan är i första hand en skatteförmån. Det verkar nästan som om det har blivit något heligt som det är för känsligt att kritisera. Men vill vi verkligen att de pengar vi lägger ner på hälsosatsningar ska komma till nytta och att de ska ge verklig effekt måste vi tänka nytt!”

Orden är från Niclas Giertz som är SVP Human Resources på Creuna med ansvar för HR-frågor. I ett hyllat blogginlägg med rubriken ”Hej då friskvårdsbidraget!” beskriver han hur den digitala byrån har tänkt nytt för att få sina ca 160 anställda att må ännu bättre.

Hur Creuna har tänkt?

De har valt att ta bort friskvårdsbidraget och istället börjat använda den webb- och appbaserade tjänsten Wellr. Med Wellr kan personalen utvärdera sig inom områdena alkoholvanor, fysisk aktivitet, nutrition, sömn, ergonomi, mental hälsa & stress, smärta & skador samt tobaksvanor. Systemet ställer sedan samman en hälsoprofil och lyfter fram eventuella riskområden och kommer med åtgärdsplaner.

– Vi tror detta kommer ge en verklig positiv effekt på vår personals hälsa. Vi har även sett till att vi kan mäta hem våra satsningar och följa utvecklingen av personalens hälsostatus för att se att våra satsningar verkligen ger effekt. En viktig detalj i arbetet har varit att även bredda från att vi förknippar friskvård med träning till att prata om friskvård mer ur ett helhetsperspektiv. Wellr utvärderar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vilket jag anser är en lika viktig detalj för att öka välbefinnandet på företaget, säger Niclas Giertz.

Giertz berättar att 90 procent av Creunas anställda har genomfört Wellrs tester.

– Det som uppskattas hos de anställda är inte enbart verktyget i sig utan även insatserna Creuna gör som ett resultat av de tester som genomförts. För mig är Wellr en produkt som lokaliserar de problem som finns med hälsan på ett företag, den Informationen gör att man kan skapa viktiga förändringar som i längden kan ge ett reelt värde. Han berättar också att Wellr har varit en ”ögonöppnare” för företaget.

– I samband med det generella arbetet vi gjort för att förbättra hälsan på Creuna har det blivit väldigt tydligt att hälsa måste angripas ur ett helhetsperspektiv. Hälsa handlar bara till en del om träning på jobbet och enstaka friskvårdsinsatser. I vår typ av bransch riskerar sjukskrivningar främst att uppstå inom områden relaterade till stress och mental hälsa. Vi har därför valt att ha arbeta mycket förebyggande med områden som ledarskap och kultur för att säkerställa att vi har en sund arbetsmiljö.