En lyckosam hälsosatsning! – Så här gjorde Pilotage

Swall

Pilotage bestämde sig att förbättra hälsan på arbetsplatsen och när vi på Wellr summerar efter ett års hälsoarbete så är resultatet överväldigande. Den totala hälsan har förbättras med 8% och inom fysisk aktivitet så har de gått från att ha hela 19% i riskgruppen till 0%. Antalet som var i riskgruppen inom kategorin smärta och skador har nästan halverats och sömnkvaliteten inom arbetsgruppen har avsevärt förbättrats. Vi har frågat Pilotages vd Michael Swall om deras lyckade hälsosatsning.

Vad har ni gjort för att förbättra hälsan på er arbetsplats på ett sånt imponerande sätt?

– Innan vi hittade Wellr så hade vi på egen hand sammanställt ett eget hälsohjul i samband med en sommaravslutning. Vid en bolagsworkshop tittade vi sedan på resultatet och alla fick komma med förslag på hur vi tillsammans skulle arbeta för att förbättra hälsan på företaget. Det var spännande men samtidigt svårt att mäta och utvärdera resultaten. Så när jag av en slump fick höra talas om Wellr, som tydliggjorde och visualiserade varje individs hälsohjul och samtidigt gav oss en tydlig översikt om hur vi mådde på bolagsnivå så var det betydligt enklare och snabbare att använda oss av det. Vi samlandes sedan återigen kring resultatet och tog gemensamt fram nya fokusområden för att förbättra oss som företag.

Hur gjorde ni för att få så många fler fysiskt aktiva på företaget?

– Vi har använt oss av tävlingsfunktionen i Wellr, dessutom har vi uppmuntrat på månadsmöten, i nyhetsbrev m.m. att alla ska röra på sig mer. Jag, som VD, har försökt föregå med gott exempel. Jag har skickat bilder när jag tränat och spelat in videos i löpspåret eller på cykelrundan där jag uppmuntrat och utmanat hela gänget (via funktionen utmaningar i Wellr) att röra på sig minst 3 ggr/vecka med pulshöjande aktivitet. Ibland med en lockande vinst och ibland inte. För att bli bättre på vardagsmotion och stress, så har vi under året vävt in fysiska aktiviteter vid olika sammankomster. Tillsammans har vi tränat både Yoga, Thaiboxning och testat på Mindfulness. Vi har haft frågorna om stress och vardagsmotion uppe på agendan i allt vi gjort. Vi har sprungit lopp och delat med oss av hälsoinspirerande poddar. I nyhetsbrev har vi skickat ut artiklar, videos, recept och annan inspiration för att lära oss mer om stress och fysisk aktivitet – Som faktiskt hör ihop! Men den enskilt största påverkan har den aktiva uppföljningen genom vår hälsocoach varit. Vi har verkligen gjort en kraftansträngning att bygga in begreppet hälsa i kulturen på företaget.

Vad har ni för målsättningar inför nästa år?

– Vi låg på en bolagsgemensam hälsonivå på 71% när vi började. Vi satte gemensamt målet att  hamna på 85%, vilket visade sig väl ambitiöst. Vi landade ”bara” på 79%. Vi har därför satt en 3-årsplan där vi 2022 har som mål att ligga på 85%.

Vad tror du krävs för att förbättra hälsan på företaget ytterligare en nivå?

– Vi behöver fortsatt ha den personliga hållbarheten på agendan. Hälsa består av så många delar. Fysisk, mental och social hälsa. I detta ingår även organisatorisk och social arbetsmiljö. För att ta hälsan vidare har vi nyligen infört friskvårdstimme på arbetstid. Vi blev certifierade Great Place To Work arbetsplats (En av Sveriges bästa arbetsplatser) nu i höstas där vi mäter trivsel, ledarskap, stolthet för sitt arbete och företag m.fl. områden. Vi tror att det gäller att kombinera ledarskap, hållbart företagande, personlig hållbarhet och få in alla dessa delar som en naturlig del av vardagen. Vi märker tydligt att resultat i form av siffror kommer när vi satsar på människorna.

Har du något övrigt som du vill tillägga?

– Vi bestämde oss tidigt att bygga företaget på värderingar som tidigare ansetts vara dom mjuka värdena. Jag upplever att alltför många företag har ett mer mekaniskt förhållningssätt med fokus på siffror, resultat m.m. Den moderna medarbetaren har andra behov idag än för 10 år sedan. För att attrahera (och behålla) dom bästa människorna så behöver vi kunna erbjuda någonting mer. Därför är en av våra värderingar Personlig hållbarhet. Det är ännu i sin linda, men vi har nyligen startat processen med att införa värderingsledare eller ”Mood manager” som är arbetsnamnet just nu, på varje kontor. Ambitionen är att Mood managern ska vara ett stöd till ledningen att arbeta med värderingarna i vardagen, däribland hälsan. Det mjuka är det nya hårda om du frågar oss!

Fakta:
Pilotage arbetar som konsulter i bygg- och fastighetsbranschen. De hjälper fastighetsägare, fonder och investerare med projektledning, rådgivning, kommersiell utveckling och uthyrning. De arbetar med projekt runt om i landet med utgångspunkt från deras kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro.