Skapa en långsiktig och hållbar företagskultur!

wellr-l-6 (kopia)

Det är inte direkt någon nyhet att friska medarbetare som trivs på jobbet också presterar bättre och bidrar mer till verksamhetens utveckling. Att göra sitt bästa för att hjälpa medarbetarna att må bra på jobbet har blivit en självklar fråga för många arbetsgivare, men långt ifrån alla har hittat rätt verktyg för att lyckas.

Hur gör man då, för att skapa en hälsosam företagskultur, där ni tillsammans lyfter, stöttar och hjälper varandra till framgång?

Vi ger här en liten inblick i hur ni kan starta eller vidareutveckla ett hälsofrämjande perspektiv.

En hälsofrämjande företagskultur kan över tid utvecklas i samverkan med medarbetaren, arbetsgruppen och ledningen. Ofta handlar det om att ändra perspektiv, och sätta fokus på hur vi vill ha det på jobbet, istället för att enbart fokusera på hur vi inte vill ha det. Vi är så vana att försöka mäta effekten av hälsofrämjande arbete i  form av förändring i sjuktal, vilket blir väldigt trubbigt och omodernt. Där fokuserar vi på att minska det vi vill ha mindre av, men kan leda till att vi missar det övergripande målet om god trivsel, klimat och hälsa för alla.

Rent evolutionärt och biologiskt är ju människan predisponerad att fokusera på hinder, problem och faror som vi märker av eller tror att vi kommer märka av i framtiden. Vi har ett riskmedvetet förhållningssätt i grunden, och det har bidragit till vår arts överlevnad. Och att få koll på riskerna och hoten, är jätteviktigt även i arbetslivet, så vi  kan förebygga och hantera de innan de blir verklighet. Men för att skapa ett hållbart klimat behöver vi komplettera detta synsätt med ett mer hälsofrämjande perspektiv, ett så kallat salutogent förhållningssätt. Det innebär i korta drag att vi också måste fokusera på hur vi vill ha det, vad som bidrar till hälsa och välmående och hur vi kan stärka de delar som redan fungerar bra. Det förhållningssättet ger oss en tydligare riktning, och är ofta en gemensam en nämnare hos de företag som har en erkänt god företagskultur och rankas som de mest attraktiva arbetsgivarna.

Båda synsätten behövs, och ska vi kunna fatta kloka beslut som gynnar företagsklimatet, behöver vi få koll på var vi startar någonstans. Både vilka delar som redan fungerar bra och som vi vill bevara/utveckla, och de delar där det ev. kan finnas risker för ohälsa eller sämre klimat. Att identifiera risker och sätta upp handlingsplaner för att motverka dem, har vi oftast enklare för. Eller det kräver inte lika mycket fokus, för den förmågan finns redan genetiskt programmerad i de flesta av oss. Men för att skapa en kultur där vi lyfter varandra och fokuserar på vad som skapar framgång för just oss, behöver vi fokusera mer på de positiva delarna.

Kom igång för att skapa en bättre företagskultur

En bra start för att utveckla arbetsklimatet på gruppnivå, kan vara att göra en större genomlysning av hälsoläget och den aktuella arbetsmiljön 1-2 gånger per år, t.ex. i samband med Wellrs digitala hälsokontroll och arbetsmiljöanalys. Där får vi koll på hur hälsoläget och trivseln är på arbetsplatsen, för att kunna göra rätt typer av insatser under året. Men vänta inte ett helt år tills det är dags nästa gång, frågorna behöver komma högre upp på prioriteringslistan för att effekten ska bli tydlig. Testa att ha en stående punkt på era regelbundna arbetsgruppsmöten under året.

Det är även viktigt att komma ihåg uppföljning av dessa delar på individnivå. Se till att få med ett hälsofrämjande perspektiv i samband med medarbetarsamtal och på de övriga 1-1 möten ni genomför under året. Ett till tips; fungerar utmärkt att föra den här diskussionen samtidigt som en hälsofrämjande aktivitet, exempelvis ett promenadmöte, för att ytterligare främja kreativitet och välmående under arbetsdagen.

Förslag på frågeställningar att jobba vidare med:

Individen:

 • Vad behöver jag för att må bra och trivas på jobbet?
 • Vad är jag redan nöjd med och vill bibehålla/vidareutveckla?
 • Hur kan jag skapa de förutsättningarna?
 • Vad behöver jag hjälp med och av vem/vilka?
 • Vilken del börjar jag med och när?
 • Vilka ev. hinder/utmaningar kan jag tänkas stöta på och hur kan jag förebygga dem?
 • Vad vill jag att dessa förändringar ska leda till, för mig?
 • När och hur följer jag upp resultatet?

Försök vara så konkret i med vad du menar som möjligt i alla stegen, det hjälper dig att lyckas!

Arbetsgruppen:

 • Vad får oss att trivas och må bra på jobbet?
 • Vad fungerar bra redan idag, som vi vill bibehålla/vidareutveckla tillsammans?
 • Vad skulle vi vilja tillföra för att det ska bli ännu bättre?
 • Hur kan vi göra det?
 • Vilka delar gör vi själva, och vad kan vi behöva hjälp med?
 • När och hur följer vi upp? Hur vet vi att vi har lyckats?

Den här typen av workshop kring arbetsmiljö och hälsa tenderar att starta igång många intressanta processer och nya tankespår. kom ihåg att gemensamt välja upp några delar som ni vill börja med, och formulera en plan för dessa områden så att det blir tydligt vad som blir ert nästa steg. Men spara alla goda idéer för senare uppföljning.

Känns det som ett stort steg att ta?

Vi på Wellr hjälper gärna till! Kontakta oss idag! 

Med Wellr kan ni få stöd i att både ta reda på hur personalen mår och hur arbetsmiljön fungerar, samtidigt som individen får stöd i förändringsprocessen med individuella åtgärdsförslag och målsättningsverktyg. Våra hälsoutvecklare hjälper er att analysera resultatet på gruppnivå, och finns med på resan att planera hälsoarbetet under kommande år. Krydda detta med roliga och teamstärkande hälsotävlingar och utmaningar, så har ni en bra grund att jobba vidare från.

Lycka till nu på vägen mot en mer hälsofrämjande företagskultur!