Så skapar ni teamkänsla digitalt

chris-montgomery-smgTvepind4-unsplash-1_1826x1006_90ce15b4b16324f02382eb168574be79

I en vardag med många digitala kanaler och kontakter, där var och en sitter på sitt håll och jobbar, blir det viktigare än någonsin för arbetsgivare att skapa förutsättningar för samarbete, sammanhållning och gemensamma mål. Att arbeta tillsammans i ett team kräver att vi har bra koll på vårt gemensamma mål och stöttar varandra att bidra med sina delar för att uppnå målet. Det här fungerar ofta väldigt bra att göra via de vanliga digitala kanalerna, och mötena kan bli mer effektiva när tiden för “mellansnack” kortas ner och vi fokuserar på uppdraget. De flesta som arbetar hemifrån vill fortsätta göra det även i framtiden, åtminstone på deltid, visar Internetstiftelsens rapport 2020.

Dock är det lätt hänt att vi missar att följa upp på själva vi-känslan, de där mjuka värdena som gör att vi känner tillit och trivs i gruppen. Beroende på övrig livssituation och sociala kontakter kan stora skillnader i bl.a. upplevd ensamhet ses under senare år. Att känna sig sedd, uppskattad och bekräftad inte bara för sin prestation utan också för sin person, är oerhört viktigt för vår mentala hälsa. I en arbetsmiljö där man ofta träffas fysiskt; vid kaffeautomaten, kopieringsrummet eller på möten, sker mycket av relationsskapandet mer eller mindre automatiskt. När vi känner tillit till kollegorna och närmsta chefen, blir steget till att be om hjälp eller dela med sig av sina utmaningar eller farhågor mindre. I en allt mer digital arbetsmiljö krävs det att vi medvetet lyfter in dessa mjuka värden och “korridorssnacket” i andra kanaler. Vi människor är sociala varelser som behöver trygga nätverk med andra, både för att må bra och för att kunna prestera på jobbet.

Om vi lyckas bygga upp tillit och en härlig lagkänsla, även på distans, kan arbetsgruppen bli mer kreativ och engagemanget höjas ytterligare. Dessutom kan det göra så att medarbetarna trivs och stannar kvar längre med sin kompetens, och att nyrekryteringar snabbare kommer igång när de upplever stöd och god stämning i gruppen.

Tips för att skapa teamkänsla digitalt

  • Avsätt tid för social interaktion utan koppling till arbetet. Det kan vara digitala fredagsfika, AW eller matlagningskurs på distans.. Det viktiga är att fokusera på att ha roligt tillsammans trots avståndet, och lära känna varandra lite bättre.
  • Det finns flera bra chattverktyg, som ni kan nyttja för att hålla igång korridorssnacket digitalt. Kan användas för att få svar på enkla frågor som rör jobbet, eller bara stämma av hur läget är med de andra och hur det går. inget långrandigt och tungt jobbsnack utan mer lättsamt och snabb frågor är att föredra.
  • Ha avstämningar veckovis med hela gruppen, där var och en får utrymme att berätta om sin vecka: vad man är mest nöjd med, reflektion kring förbättringsmöjligheter, och ev. stöd/hjälp som behövs kommande vecka. Detta bidrar till att skapa en stöttande atmosfär där alla blir delaktiga i arbetets utveckling. Viktigt att alla som vill får komma till tals och bli lyssnade på.
  • Lägg in och uppmuntra till pauser mellan digitala möten så att hjärnan får en chans att fokusera om inför nästa möte.
  • Möten i mindre grupper kan med fördel genomföras som promenadmöten, särskilt om de är av mer kreativ sort och inte beslutsfattande.
  • Ha gärna som policy att kameran (och ibland även mikrofonen) är på vid digitala möten, om det passar gruppstorleken och forumet.
  • Genomför en digital hälsotävling, där ni tävlar som lag mot de andra avdelningarna och ledningsgruppen. Då stärks de interna banden samtidigt som nya goda vanor smygs in på köpet. Wellr hjälper till att anordna hälsotävlingar med olika inriktning, baserat på era önskemål och behov. Kontakta oss för hjälp att komma igång!
  • Och sist men inte minst: fråga till dina kollegor hur de vill jobba för att behålla och stärka teamkänslan digitalt!
    Du kommer få massor med kreativa och kloka svar.

Lycka till!