Så optimerar du din hälsa med Wellr

Wellrbild ohmy1

Med Wellr kan du på ett enkelt och roligt sätt kartlägga och förbättra din hälsa. Du börjar med att göra din digitala hälsokontroll som tar mellan 10 och 20 minuter att slutföra. När du är klar skapas din individuella hälsoprofil och du får reda på hur du ligger till inom respektive hälsoområde. Wellr-systemet skräddarsyr sedan åtgärder efter dina behov, din ambitionsnivå och motivation. Med Wellr får du de rätta verktygen att optimera din hälsa.

Här är några tips på hur du lyckas med ditt hälsoarbete och undviker fallgropar.

1. Sätt upp mål
De flesta har någon gång följt ett recept när de lagar mat. Det är en bra liknelse när
det handlar om att sätta upp och nå ett framtida mål. Målet är maträtten och receptet är strategin, det vill säga hur du lyckas uppnå målet. Att sätta upp mål hjälper dig att konkretisera vad det är du vill uppnå. Vet du exakt vad du vill, vet du också var du ska koncentrera dina ansträngningar. Att sätta mål ger en långsiktig vision och på kort sikt motivation. En bra målsättningsmodell är ”SMARTA” mål.

SMARTA mål

Specifikt. Det första grundstenen i SMARTA mål-konceptet är att målen måste vara specifika. Att ett mål är specifikt innebär att det är väldigt exakt och väl definierat och att man inte kan misstolka det på något sätt.

Mätbart. Målen ska vara mätbara. Det handlar om att det ska vara lätt att veta när du uppfyllt målet avsett tid, kvantitet och kvalitet.

Accepterat. Du ska känna att du faktiskt vill göra det du ska göra. Det är viktigt att du kan stå bakom dina mål och därmed acceptera deras innebörd.

Realistiskt. Det är väldigt viktigt att målet är rimligt och realistiskt. Men det ska samtidigt vara utmanande.

Tidsbundet. När du sätter upp mål är det viktigt att du har tydliga start- och slutdatum. Framför allt är det viktigt att sätta en bestämd tidpunkt då målet ska vara uppfyllt. Om du sätter upp ett långsiktigt mål är det effektivt att bryta ner det till mindre delmål. Detta gör att du lyckas oftare, vilket stärker ditt självförtroende och bidrar till att bibehålla motivationen. Att ha en plan är en bra start, men det betyder inte att målet nås – du måste omsätta den till handling. Det handlar om att du bestämmer dig och att varje dag göra någonting, litet eller stort, som tar dig närmare dina mål. Varje dag kan du göra något i rätt riktning om du prioriterar din tid!

2. Hitta ditt ”varför”
Målsättningen är ett så kallat ”vad”-ting, men för att uppnå den krävs det ett ”hur”-ting, det vill säga en strategi. Och om vi tänker på ”varför” vi vill (eller måste) lyckas med vårt mål, har vi ett syfte som ger oss en långvarig motivation. I slutet av dagen är ditt ”varför” din vision. En vision är något som inte har hänt ännu. Det är framtiden. Det är den bilden som drar dig framåt. Och det kan drivas av något inspirerande, eller initialt något som uppfattas som negativt. Fråga dig själv: Varför jag vill göra en förändring? Vilka positiva aspekter ger det mig och mina närstående? Och vilka blir de negativa aspekterna om jag låter bli? Skriv ner vad du kommer fram till. Dessa rader kan du gå tillbaka och titta på när du känner att motivationen börjar tryta.

3. Skapa nya rutiner
Det är viktigt att nya rutiner blir varaktiga. Därför vill du skapa vanor av dina nya beteenden. Tricket är att göra det enkelt att sätta igång. Faktum är att det ska vara extremt enkelt, så pass lätt att det inte går att misslyckas. Ha en låg tröskel! Det kan vara till stor hjälp att planera in ditt hälsoarbete i din kalender. Då ökar sannolikheten att det blir av. Undvik att tänka att du inte är tillräckligt bra – det finns ingen anledning att oroa sig över dina resultat innan du ens har börjat.

4. Undvik prokrastinering
Prokrastinering är när du skjuter upp saker fastän du vet att det kommer att få negativa
konsekvenser på lång sikt. När du har ett mål, som att börja träna eller gå ner i vikt, är det en plan för ditt framtida jag. Du visualiserar hur du vill att ditt liv ska se ut i framtiden. När du tänker på framtiden är det lätt för hjärnan att se värdet i att vidta åtgärder med långsiktiga fördelar. Men när det är dags att fatta ett beslut handlar det inte längre om att göra ett val för ditt framtida jag. Du är helt plötsligt i nuet. Och i nutiden måste du börja agera för att få det du vet att du kommer att vilja ha i framtiden. Forskare har kommit fram till att ditt nutida jag gillar att få en omgående belöning hellre än en långsiktig. Det är därför viktigt att du tränar dig själv till att tacka nej till att få en omgående belöning – något du bör vara konsekvent med för att brygga gapet mellan var du är och var du vill vara. Framgång med att uppnå sina mål kräver att du struntar i att göra det som är lätt (trycka på snooze-knappen) och istället väljer att göra något svårare (gå upp direkt på morgonen).

Lycka till med ditt hälsoarbete!