Anders o Martin

Vår Story

Skapa friska företag genom friska medarbetare

Vår bakgrund inom elitidrott följt av naprapatstudier och därefter som entreprenörer med egen klinik har gett oss ett yrkesliv som kretsat kring en fråga: Hälsa. Under många års tid har vi på nära håll kunnat följa den eskalerande ohälsan och sjuktal som ökar, samtidigt som arbetsgivare stått utan lösningar eller verktyg för att vända trenden. Men med Wellr förändras nu spelplanen.

Wellr är en hälsoapp som inte är som andra hälsoappar. Wellr är lösningen som svarar på de verkliga utmaningar medarbetare står inför. Genom att kombinera djupgående kunskap om hälsoproblem med en innovativ teknologisk plattform skapar Wellr en bro mellan nuvarande hälsotillstånd och önskade framtida mål.

Vår app är utformad för att systematiskt mäta och förbättra hälsan på organisatorisk nivå, samtidigt som den ger varje anställd möjligheten att påverka sin egen hälsa utifrån individens unika förutsättningar. Vi insåg att om vi verkligen vill göra skillnad så måste vi nå ut till alla, inte bara de som redan har ett aktivt hälsointresse. Därför är Wellr utformat för att vara inkluderande och motiverande, oavsett var du befinner dig i din hälsoresa. Vi tror på kraften i ett roligt och peppande upplägg, där varje litet steg mot bättre hälsa firas. I Wellr har vi paketerat expertis, engagemang, innovation och omsorg. Vårt arbete är att hjälpa arbetsgivare att ta sina förebyggande hälsoinsatser från att vara en förmån som nyttjas av de mest hälsosamma, till något som väcker intresse, skapar engagemang och förändring för alla.

Vi vet att ett framgångsrikt hälsoarbete inte handlar om extrem träning eller strikta dieter. Inte heller om att belöna den som redan är mest hälsosam. Nyckeln ligger i att engagera en stor andel av de anställda att göra små, men bestående, förändringar i sina hälsovanor – först då når du lönsamhet i ditt hälsoarbete.