Målinriktat hälsoarbete – eller göra som man alltid har gjort?

Wellr_pose_18

I de flesta verksamhetsgrenar på ett företag finns ett tydlig nuläge tex omsättning, ett tydligt mål/önskat läge tex resultatsmål och en plan på hur man ska nå till målet.

Men när det kommer till hälsa har man oftast helt andra arbetsätt tex:

– Företagshälsovård som är viktigt när en medarbetare blivit sjuk eller skadad.

– Friskvårdsbidrag som man hoppas att de anställda först och främst använder men också att de ska använda till rätt typ av hälsofrämjande insatser.

– Träningsgrupper på jobbet där 10 % av de anställda deltar.

– Hälsokontroller/provtagningar, där man sällan får någon uppföljning eller åtgärdsplan.

Det är spretigt och är sällan ihopkopplat till något specifikt mål. Just hälsofrämjande punktinsatser är ett vanlig förekommande fenomen som sällan leder till något positivt utfall på längre sikt.

Undersökningar visar att ca 30 % av företagens lönekostnader går till ohälsa och nedsatt produktivitet. Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat med 233 % senaste tio åren och 46 % av svenskar i yrkeslivet har en hälsofarligt dålig kondition.

Det finns idag mer effektiva sätt att jobba på och för att företag ska vara konkurrenskraftiga framöver behövs hälsosam och välmående personal. Vi har gjort det enkelt för företag att jobba med rätt struktur i sitt hälsoarbete.

För det krävs ett nuläge, målsättning och en plan för att nå sitt mål. På Wellr upplever vi att nyckeln till hälsoarbetet är att komma ner på individnivå. För att en medarbetare ska kunna ändra vanor och skapa hälsosamma beteende krävs ett individuellt ansvar. Det viktigaste ett företag kan göra för sin anställda är att stötta hälsosamma beteenden och ge medarbetaren de rätta incitamenten och verktygen för att själva kunna skapa en förändring.

Det gör vi på följande sätt:

1. Nulägesanalys – Bli medveten
På Wellr får alla anställda göra en digital hälsokontroll vilket medför en medvetenhet både för individen och företaget

2. Hälsomål – Det önskade läget
När man vet var man befinner sig kan man börja staka ut vägen dit man ska.På Wellr får både individen och organisationen hjälp med att jobba målinriktat i hälsoarbetet.

3. Åtgärdsplan – Hur målet blir till verklighet
I Wellr får varje medarbetare skräddarsydda digitala åtgärdsplaner som är anpassade efter individens egna förutsättningar när det gäller behov, ambitionsnivå och egna vilja. Företaget får åtgärder för att stärka svaga hälsoområden på avdelningsnivå.

Att gå in i Wellr appen är roligt!
Med inslag av gamification kan man låsa upp prestationer och samla Wellr – poäng, vilket bidrar till ökad motivation, användning och hälsosamma beteenden.

För att kunna utveckla hälsan på ett företag måste man alltså veta var man är, vart man ska och hur man kommer dit = Målinriktat hälsoarbete!