Klara, färdiga – gå! Här är fördelarna med aktivitetstävlingar på jobbet

jos-zwaan-sne058DdMVk-unsplash (kopia)

I Europa är över en tredjedel av den vuxna befolkningen inte tillräckligt fysiskt aktiv – en hälsofara som har börjat likställas med rökning. Och fördelarna med att röra på sig är oerhört många. Så hur kan man öka vardagsmotionen hos de anställda på företaget? Ett roligt och effektivt sätt är att anordna aktivitetstävlingar.

En fysiskt aktiv person är bättre på att tåla stress, har mindre oro, ångest och depression, och upplever dessutom mindre smärta i kroppen. Att röra på sig har även positiva effekter på minne, koncentrationsförmåga och kreativitet. Individer som är fysiskt aktiva får helt enkelt många positiva effekter inom andra hälsoområden – det visar en mängd forskning som gjorts på området.

Fördelarna med att arbeta aktivt med att öka den generella aktivitetsnivån hos de anställda är med andra ord många, och en viktig del i ett förebyggande hälsoarbete. Men hur gör man för att få en fysiskt inaktiv person att skapa en förändring i sitt beteende? Ett enkelt och roligt sätt är att anordna olika typer av aktivitetstävlingar.

En aktivitetstävling innebär att man tillsammans på företaget startar en tävling som uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet. Man kan tävla i lag mot varandra, som företag mot ett gemensamt mål, eller enskilt var och en för sig. Vanliga tävlingsformer är stegtävlingar, träningstävlingar eller att man står upp och arbetar under ett antal veckor.

I Wellrs aktivitetstävlingar arbetar vi med ett system som påminner mycket om golfens handikapp, där alla kan tävla på lika villkor. En person som i vanliga fall är mindre fysiskt aktiv får ett handikapp gentemot någon som har för vana att träna mycket. Vi mäter egentligen förändringen av fysiskt aktivitet.

Vi har också andra motivationsfaktorer för att inspirera personalen till aktivitet. Genom att ge medarbetaren Wellr-poäng för varje utfört uppdrag skapar man en form av gamification, vilket i sin tur bidrar till att fler vill vara med och delta. Genom att arbeta på detta sätt lyckas vi få med oss personer som i vanliga fall inte brukar delta i den här typen av aktiviteter.