Wellr Logga in

Hälsoundersökning som ger koll på helheten

Det komplexa begreppet hälsa

 

Vad innebär egentligen hälsa, och vad betyder hälsan hos medarbetarna på ett företag? Kan man som företag ens göra något åt sina medarbetares hälsa, utöver att betala ut friskvårdsbidrag och hoppas att de anställda vill utnyttja det för att träna och må bättre? Det är nog frågor som många ställer sig, och det är också de frågorna som var anledningen till att vi startade Wellr.

 

Wellr utgår ifrån att begreppet hälsa kan vara något konkret, i stället för att bara vara ett ord som egentligen kan betyda lite vad som helst, men oftast förknippas med just det fysiska välmåendet. Wellr gör hälsan hos medarbetarna mätbar, och dessutom tas begreppet hälsa och dela upp i mindre beståndsdelar, för att bättre avspegla det som ryms i detta komplexa begrepp. Hos oss tas både de fysiska och mentala aspekterna av hälsa med, och medarbetarna kan se hur de ligger till inom varje enskilt område, för att ge en så relevant helhetsbild som möjligt.

 

Hälsoundersökning med Wellr

 

Det första steget för att kunna analysera hälsan hos medarbetarna är en webbaserad hälsoundersökning. Den tar ungefär 10-20 minuter att svara på och medarbetarna får svara på frågor om kostvanor, träningsvanor, sömn, stress och andra relevanta områden. Därefter har de anställda tillgång till en egen hälsoanalys där de tydligt kan se hur de ligger till inom varje hälsoområde.

 

Den information som samlas in är anonym, och det är endast den enskilde medarbetaren som kan se sin egen hälsostatus. Dock så bearbetas och sammanställs informationen så att företagsledningen kan se det övergripande hälsoläget på arbetsplatsen, vilka områden som ser bra ut och vilka som behöver bli bättre. Förutom att ledningen själva kan sätta in åtgärder utifrån hälsoanalysen så får de anställda själva tips och råd kring träning, kosthållning och mycket annat för att förbättra sin hälsa.

 

Hälsofrämjande insatser

 

Utifrån de områden som behöver förbättras kan företagsledningen sätta upp diverse hälsofrämjande insatser, som tävlingar av olika slag. Stegtävlingar, där medarbetare antingen tillsammans försöker uppnå ett mål, eller tävlar sinsemellan om vem som går längst på en given tid, är ofta populära, skapar motivation hos medarbetarna och låter dem inspireras av varandra.

 

Sådan här så kallad gamification, där man skapar tävlings- och spänningsmoment av aktiviteter som många medarbetare har svårt för eller gärna bortser från, har visat sig fungera utmärkt för motivationen. När det som känns motigt förvandlas till ett tävlingsmoment eller en utmaning så känns det lättare att ta itu med, och arbetsgruppen stegar till Paris på nolltid!

 

Hälsoundersökning skapar positiva ekonomiska effekter

 

Det är viktigt att en hälsoundersökning inte bara utförs för sin egen skull utan någon efterföljande analys eller åtgärder. En hälsoundersökning ska alltid ses som ett första steg i den process som ska hjälpa företaget att höja hälsonivån och få medarbetarna att må bättre.

 

Med friska medarbetare mår också företaget i stort bättre, blir mer produktivt och i slutändan också mer lönsamt. Den kostnad hälsoarbetet på ett företag kostar kan inte mätas mot de ekonomiska vinster som minskad sjukfrånvaro och lägre personalrotation innebär.

 

Wellr ger ert företag de verktyg som behövs för att skapa bättre hälsa på företaget, från hälsoundersökning till ökad produktivitet. Kontakta oss idag för en webbaserad demonstration av hur vi kan hjälpa er!

Jag vill veta mer!