Wellr samarbetar med Moment Psykologi – Intervju med Alexandra Arnberg vd

2_1826x1006_e6925f60a0398d43898a7cf9a1bec505

Vad är Moment Psykologi, vilka är ni och vad gör ni för något?

Moment Psykologi jobbar med tidiga insatser för psykisk hälsa, och omsätter högspecialiserad kunskap till handfasta råd och verktyg. Vi har ett 20-tal medarbetare, psykologer, organisationskonsulter och läkare som alla brinner för att göra skillnad för människor. Vi skapar hälsa och livskvalitet.

Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta tillsammans med Wellr?

Wellr och Moment delar värderingar om vikten av att nå ut med forskningsbaserad kunskap i hälsosektorn. Vi har lärt känna Wellr som ett företag med stort hjärta och genuint engagemang. Wellrs koncept känns starkt och tillsammans kan vi nå ut med kunskap som kan förebygga på riktigt.

På vilket sätt kommer ni på Moment Psykologi att bidra till att göra Wellrplattformen bättre?

Idag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukskrivningar, och vi vet vilka förebyggande beteenden som fungerar. Det hoppas vi kunna nå ut med till många så att Wellrplatformen ska ha alla förutsättningar att skapa friskare medarbetare och färre sjukskrivningar.

På vilket sätt anser du att Wellr kan bidra med att förbättra den Psykiska hälsan hos medarbetarna?

Jag tror att många är både nyfikna och motiverade till att lära sig mer om hur man själv och hur organisationen kan arbeta för psykisk hälsa. Wellr gör det lätt att få ta del av forskningsbaserad kunskap som har ett stort värde om man omsätter det till praktik. Hela plattformen är konkret med inbyggda övningar som hjälper människor att gå från tanke till handling.

Psykisk ohälsa är en av de vanligast orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag. Vad tror du är viktigt för att i framtiden kunna vända denna negativa trend?

Jag tror att det är viktigt att vi lär oss att tillämpa den kunskap som finns, och att vi lyckas skilja på allt humbug som finns inom hälsosektorn och kunskap värd att sprida. För att det senare ska vara möjligt måste många aktörer i samhället ta sitt ansvar, i exempelvis skolan borde det vara obligatoriskt att i ämnet hälsa- och idrott få lära sig om hur man stärker sin mentala hälsa och på arbetsplatser borde varje skyddsrond, arbetsmiljöarbete och friskvårdspeng med självklarhet fokusera även på mental hälsa. Idag vet många mycket om vad som gynnar fysisk hälsa, men kunskapsnivån om vad som gynnar mental hälsa är lägre- det vill vi ändra på!
Det fina är ju också att en god mental hälsa ökar chansen för en god fysisk hälsa och vice versa.