Så undviker du utbrändhet

zach-betten-KYTT8L5JLDs-unsplash (kopia)

Stress är en del av livet – vi alla utsätts för den på ett eller annat sätt. Men för att den inte ska leda till olika stressymptom gäller det att hitta en bra balans mellan belastning och återhämtning. Här är några saker du kan göra för att undvika att bli utbränd.

Stress i sig är egentligen en bra sak – det är en försvarsmekanism som är nödvändig för att klara yttre påfrestningar, utvecklas och öka din prestation. Det är inte farligt att ha det stressigt ett tag, men det gäller att kroppen får tid att återhämta sig. Långvarig stress kan vara skadlig och ge upphov till förändringar i både hjärnan och i kroppens olika organsystem. För att kunna förebygga och hantera stress är det viktigt att veta hur stress fungerar. Den kan delas upp i tre olika faser:

  1. Akut stress

Akut stress är en reaktion för att kortsiktigt maximera förutsättningarna att överleva ett potentiellt hot eller utmaning. När den stressade situationen är över återgår kroppen snabbt till sitt normalläge.

  1. Långvarig stress

Vid långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan en felreglering av kroppens system inträffa. Den långvariga stressen leder till ökad produktion av stresshormoner, vilket bland annat påverkar återhämtning och sömn negativt. Du kan få symptom som ökad trötthet, smärta i kroppen och ljud- och ljuskänslighet.

  1. Utmattning/utbrändhet

Utmattning karaktäriseras av en påtaglig brist på energi, sömnstörningar samt koncentrations- och minnessvårigheter. Utmattningen påverkar dig såväl fysiskt som känslo- och tankemässigt. Kronisk stress kan leda till mätbara förändringar i hjärnan och hormonella rubbningar.

Fem viktiga punkter för att undvika utbrändhet

  • Kost

Personer med ett bra näringsintag tål stress bättre. En balanserad kost skapar hälsosam energi, ork och kraft, och är en förutsättning för god återhämtning. Under perioder med mycket stress kan det vara fördelaktigt att tillföra olika vitaminer och mineraler – som magnesium, kalcium, zink samt B-, C- och E-vitaminer – i din kost, och att undvika snabba kolhydrater.

  • Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet och motion gör att kroppen kan ta hand om stresshormoner bättre, vilket gör att du kan hantera stress bättre. När du motionerar frisätts signalsubstanser i hjärnan som motverkar depression och smärta. Minne, inlärning samt problemlösnings- och koncentrationsförmåga förbättras också – under förutsättning att den fysiska aktiviteten är måttlig. För stor mängd eller intensitet kan istället bli en stressfaktor som kan bryta ner kroppen och försvaga immunförsvaret.

  • Socialt umgänge

Människan är en social varelse med grundläggande behov av goda och nära relationer. Att umgås med familj och vänner gör det lättare att varva ner och känna glädje. Goda relationer bidrar även till att du känner dig tryggare och kan hantera stress bättre.

  • Sömn

Sömnen är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att motverka stressens negativa effekter. De flesta människor behöver åtta timmars sömn per natt för att bli fullt återhämtade. Ett faktum som kanske bidrar till ännu mer stress – eftersom ett symptom på stress är just sömnsvårigheter. Men det finns knep att ta till: se till att börja varva ner i god tid innan du lägger dig, helst utan mobil, dator eller andra skärmar. Ta hellre ett bad eller läs en bok. Håll sovrummet mörkt och svalt. Undvik även stimulantia som nikotin, koffein och alkohol i god tid innan du går och lägger dig, eftersom dessa ämnen försämrar din sömnkvalitet.

  • Perspektivförmåga

Perspektivförmåga innebär att du aktivt och medvetet använder dina värderingar när du gör olika prioriteringar. Zooma ut och se helheten, och tänk efter vad du egentligen vill. Välj aktivt och välj bort. Svara på följande frågor: Vad är viktigt för mig? Hur vill jag använda min korta tid på jorden? Vad är livskvalitet för mig? Om du gör ett ärligt försök att besvara frågorna får du ett bättre perspektiv på tillvaron. Det är avgörande för att låta bli att stressa upp sig i onödan. Inled gärna dagen med att planera för ditt välbefinnande. Gå igenom allt trevligt som kommer att inträffa, vad du vill göra för att få in ytterligare någon stimulerande aktivitet, och när på dagen du ska hålla undan lite tid för dig själv.

Lösningen för att undvika negativa effekter av stress är många gånger att hitta en balans i vardagen mellan det som tar och det som ger energi. I hälsosystemet Wellr använder vi oss till exempel av ett hälsohjul för att på ett tydligt sätt visualisera vilka element som förbrukar din energi. Om ni inte använder Wellr på din arbetsplats kan du själv rita upp ditt eget hälsohjul. Börja med de punkter som vi tagit upp ovan och försök bedöma inom vilka områden som du skulle kunna skapa en förbättring.