Minskade kostnader – en av alla vinster för arbetsgivare som satsar på hälsan

1826x1006-wellr-bloggbild-2_1826x1006_8f47e79214380d9dcde4e0dd1d9068aa

De flesta vet redan att träning är bra – på många olika sätt. För arbetsgivare är minskade kostnader, effektiva medarbetare och färre sjukskrivningar några av vinsterna. 

Medarbetare som har bra kondition blir mer effektiva på jobbet. Det kan du läsa mer om i artikeln “Behövs bra kondition för ett vanligt kontorsjobb?”. Faktum är att om sämre kondition resulterar i minskad effektivitet med exempelvis 10 procent kommer det lågt räknat att kosta arbetsgivaren en månadslön per år, utan att något arbete blir gjort. Om effektiviteten minskar med 20 procent motsvarar det två månadslöner, och så vidare. Utöver minskad effektivitet leder dålig kondition också till ökad risk för sjukdomar och sjukskrivning. 

Regelbunden motion ger även en mängd andra fördelar. De flesta känner till att det ger en ökad energiomsättning vilket har en gynnsam inverkan på vikten. Det gör det också lättare att sluta röka och ger bättre aptitreglering. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar även sömnen. Detta är särskilt viktigt, eftersom god sömn är en förutsättning för värdefull återhämtning och för en långsiktigt god hälsa. 

Människor som motionerar regelbundet är också betydligt mer aktiva på sin fritid än fysiskt inaktiva personer. Ett intressant faktum – eftersom de som inte motionerar ofta har som sitt främsta argument att de inte har tid med det!

Anställda på de företagen som använder sig av Wellr har i snitt ökar sin fysiska aktivitetsnivå med över 10 procent. Det kan schematiskt innebära att ett företag på 100 anställda ökar sin personalstyrka med 10 personer utan att behöva betala ut någon lön.

Det börjar på jobbet!