Fyra viktiga punkter för att förebygga sjukfrånvaro på jobbet

office-wellr-sickleave_1826x1006_828ae85b57709061cd2e7c0f97cc3cde

Kostnaderna för ohälsa i Sverige har ökat lavinartat och uppgår till 350 miljarder kronor – varje år. För att vända den negativa trenden krävs ett nytt tankesätt bland landets beslutsfattare. Hälsofrämjande insatser måste prioriteras högre.

På Sveriges 100 största företag är kostnaderna för ohälsa i genomsnitt 50 000 kr per anställd och år. En kostnad som ökat med 8 miljarder bara de senaste två åren. Trots detta saknar de flesta en plan för hur ohälsa kan åtgärdas.

Som arbetsgivare har du ansvar att:

  • Skapa en god arbetsmiljö
  • Ha rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ha en organisation för arbetspassning och rehabilitering
  • Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet

Hur skapar man friska arbetsplatser då? Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra viktiga faktorer för att förebygga sjukfrånvaro.

Arbetsplatsens syn på hälsa och sjukfrånvaro
De viktigast insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Att på allvar prioritera dessa frågor inom hela organisationen för att förebygga sjukfrånvaro, och fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna i framtiden. Det krävs både förebyggande och reaktiva åtgärder, det viktigaste är att insatserna sker i ett tidigt stadium. Vi på Wellr tycker det är viktigt att skapa en medvetenhet kring hälsostatusen inom organisationen på både individ- och företagsnivå. Först då kan man skapa riktig förändring.

Delaktighet
Studier visar att delaktighet ökar bland annat engagemang och tillfredställelse på jobbet. Att medarbetarna känner inflytande och en förmåga att påverka sin situation är avgörande för att trivas. Anställda som känner sig delaktiga har mer kontroll över sin egen situation och kan därmed ofta hantera de krav som ställs på ett bättre sätt.

Ledarskap
Det är helt avgörande för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stöttande och tillitsfullt ledarskap minskar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten. Arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har ledare som inte bara tittar på bokslutet, utan även värnar om hur grupper och individer fungerar på arbetsplatsen. Wellrs undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett effektivt sätt att komma underfund med hur ledarskapet fungerar på er arbetsplats.

Kommunikation och kännedom
Att låta medarbetarna få full insikt i verksamheten genom tydlig och öppen kommunikation är en annan nyckelfaktor. På arbetsplatser där det fungerar bra finns det en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Genom en bra kommunikation har cheferna också en bättre bild av vad som händer på företaget och får bättre förutsättningar att vara bra ledare.

Det finns såklart fler viktiga punkter för att förebygga sjukfrånvaro. Att skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig trygga är en nyckelfaktor. På Wellr upplever vi ofta att frågor gällande hälsoarbetet hamnar långt ner på dagordningen och vi skulle vilja se en tydlig förändring hos företagens makthavare. Att sätta en budget där 50 kronor per anställd och år går till förebyggande hälsoinsatser – det är inte rimligt. Och i längden kommer det att kosta betydlig mer för företaget. Forskningen säger att en investerad krona till hälsofrämjande insatser ger fem kronor tillbaka. Nu är det på tiden att företag och organisationer prioriterar dessa frågor och på allvar arbetar aktivt för att förebygga sjukfrånvaro på jobbet.