bildero.001

Friskare medarbetare, lönsammare företag

Wellr är ett unik digitalt hälsoverktyg för att förbättra hälsan på arbetsplatsen. Med Wellr kan ni på ett roligt och effektivt sätt engagera och motivera de anställda till långsiktiga hälsosamma beteenden. De anställda blir gladare och friskare samtidigt som arbetsgivare realiserar kostnadsbesparingar genom förbättrad produktivitet och minskade hälsorelaterade utgifter.

det börjar på jobbet

Wellr är ett unik digitalt hälsoverktyg för att förbättra hälsan på arbetsplatsen. Med Wellr kan ni på ett roligt och effektivt sätt engagera och motivera de anställda till långsiktiga hälsosamma beteenden.

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash
Healhy Breakfast Toast With Avocado, Egg
Moving and storing new stock
gabin-vallet-J154nEkpzlQ-unsplash

Varför Wellr lönar sig?

  • Allt hälsoarbete i en app
    Gymkort där, massage-rabatter här och stegräknartävling på ett tredje ställe. Att ha hälsoinsatser på flera olika platser kan vara meckigt och tidskrävande. Med all hälsa i en och samma app blir det enklare att överblicka och följa utvecklingen.
  • Ligg steget före, inte efter
    Med insikter och nulägesanalys kan du följa i realtid hur dina medarbetare mår. På så vis får du en uppfattning om var det behövs proaktiva åtgärder för att öka företagshälsan.
  • Små insatser, stora vinster
    Engagera medarbetare i vardagen med hälsoplaner, utmaningar och smarta gamifications. Små insatser som ökar produktiviteten och förbättrar hälsan.

Varför Wellr lönar sig?

Allt hälsoarbete i en app
Gymkort där, massage-rabatter här och stegräknartävling på ett tredje ställe. Att ha hälsoinsatser på flera olika platser kan vara meckigt och tidskrävande. Med all hälsa i en och samma app blir det enklare att överblicka och följa utvecklingen.

Ligg steget före, inte efter
Med insikter och nulägesanalys kan du följa i realtid hur dina medarbetare mår. På så vis får du en uppfattning om var det behövs proaktiva åtgärder för att öka företagshälsan.

Små insatser, stora vinster
Engagera medarbetare i vardagen med hälsoplaner, utmaningar och smarta gamifications. Små insatser som ökar produktiviteten och förbättrar hälsan.

47 %

Av den arbetsföra befolkningen har hälsofarligt dålig kondition

350 miljarder

Kostar ohälsa Sveriges arbetsgivare varje år

50 %

Känner sig ofta stressade på jobbet

hej