Wellr Logga in

Företagshälsovård på modernt vis

Ta ett helhetsgrepp på företagshälsan

 

Wellr är en unik lösning för företagshälsovård som ger företaget en helhetsbild av hälsoläget på företaget och presenterar åtgärdsplaner på individnivå. Ett företag som tidigare har sett sina friskvårdspengar gå upp i rök när medarbetare spenderat dem på gymkort som aldrig används, samtidigt som sjukskrivningarna ökar och personalomsättningen är stor, har mycket att vinna på att prova en lösning som på ett tydligt och överskådligt sätt motiverar medarbetarna att förbättra sin hälsa.

 

Wellr ger varje medarbetare de verktyg som krävs för att ta itu med de områden som kan förbättras. Wellr är dock inget övervakningsverktyg för arbetsgivaren, utan den sammanställda informationen över medarbetarnas hälsa är anonym, samtidigt som den ändå ger en tydlig bild av hälsoläget på arbetsplatsen. Med Wellr kan ert företag i realtid följa hur hälsokurvorna vänder uppåt samtidigt som produktiviteten ökar.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri, webbaserad presentation av hur Wellr kan hjälpa ert företag till en bättre hälsa!

 

Så här fungerar Wellr

 

Wellr gör en analys av varje medarbetares hälsoprofil genom att först samla in information om kostvanor, motion och andra områden. Därefter får medarbetaren sin egen unika åtgärdsplan med förslag på förbättringsåtgärder. De anställda kan själva välja ambitionsnivå och vilka områden som man vill ta itu med först. I appen hittar medarbetarna träningsprogram, recept och andra nyttiga råd och tips för en bättre hälsa, framtagna av vårt eget team bestående av bland annat dietist, personlig tränare, ergonom och sjukgymnast.

 

På företagsnivå ser ledningen hur det allmänna hälsoläget på företaget ser ut, och kan tillsammans med de anställda arrangera tävlingar som både ger medarbetarna möjlighet att vända hälsokurvorna uppåt och dessutom bidrar till en god och inspirerande stämning på arbetsplatsen.

 

Slipp outnyttjade friskvårdsbidrag

 

Som företag är det lätt att misströsta när man ser en negativ hälsotrend på företaget. Trötta medarbetare som saknar motivation får allt sämre hälsa och en ökad stressnivå, som till slut leder till sjukskrivningar och i längden allt högre personalomsättning.

 

Friskvårdsbidraget är ett ganska trubbigt verktyg för att hjälpa medarbetarna att komma i form, och är dessutom endast avsett för förbättra den fysiska hälsan på företaget. De flesta friskvårdsbidrag utnyttjas över huvud taget inte, och långt ifrån alla som köper ett gymkort för friskvårdspengarna utnyttjar det mer än några gånger.

 

Med Wellr får ni ett verktyg som på detaljnivå analyserar och presenterar åtgärder kring medarbetarnas hälsa, både fysiskt och mentalt. De anställda sporras och inspireras av tävlingsmomenten, som även skapar en bättre sammanhållning på arbetsplatsen. När hälsokurvorna vänder uppåt ökar också produktionen, sjukskrivningarna minskar och hela företaget får ett uppsving och blir en attraktivare arbetsplats.

 

Företagshälsovård för framtiden

 

Det går snabbt att komma igång med Wellr och det kräver i princip ingen administration över huvud taget. I vårt system för digital företagshälsa ingår en webbaserad hälsoanalys av varje medarbetare, personliga hälsoprofiler, individuella åtgärdsplaner och dessutom en rad tjänster på företagsnivå som utvärderingar och tävlingsprogram.

 

Satsa på en modern företagshälsa som bidrar till både friskare medarbetare och ett friskare företag. Skicka in en intresseanmälan idag så hjälper vi er att komma igång så snart som möjligt!

Jag vill veta mer!