Wellr Logga in

Förebyggande hälsovård minskar risken för sjukfrånvaro

Insatser i tid avgörande för företagshälsan

 

Att försöka vända en negativ hälsotrend hos personalen i ett alltför sent skede kostar tid, kraft och pengar för ett företag. Tyvärr är det dock så det ser ut på många svenska företag idag, där arbetsgivare försöker rädda det som räddas kan medan sjukskrivningarna och personalomsättningen bara ökar. Att vara sent på bollen är aldrig bra ur ett affärsmässigt perspektiv, men när det gäller medarbetarnas hälsa kan det vara katastrofalt.

 

Ett företags framgång står och väger med dess medarbetare, och är beroende av den kompetens och erfarenhet de samlat på sig. Om hälsan hos medarbetarna sviktar, sviktar också företaget.

 

Wellr erbjuder ett proaktivt sätt att arbeta med företagshälsan, där negativa hälsotrender upptäcks på ett tidigt stadium och åtgärder kan sättas in på individnivå. Dessutom tar Wellr ett helhetsgrepp på företagshälsan och ser till alla aspekter av hälsa, både de fysiska och de mentala. Den webbaserade lösningen gör det både enkelt och lustfyllt för medarbetarna att se var de står, vilka områden som kan förbättras och hur de kan göra för att nå sina hälsomål.

 

Individuellt anpassade åtgärdsprogram

 

Det första steget mot en förebyggande företagshälsa sker genom att Wellr samlar in information från medarbetarna rörande livsstil och mående. Utifrån denna information skapas sedan en unik hälsoprofil för varje medarbetare som ger en överskådlig bild över de områden där personen ligger bra till, och vilka områden som kan förbättras.

 

Varje medarbetare får sedan en personlig åtgärdsplan med tips på träningsprogram, kosthållning, mentala övningar och mycket annat matnyttigt. Medarbetarna kan också välja ambitionsnivå och takt för sitt hälsoarbete och kan hela tiden se var de ligger i utvecklingen och anta utmaningar för att öka motivationen. Dessutom ger appen tillgång tips och råd framtagna av vårt eget team bestående av en rad experter på fysisk och mental hälsa.

 

Wellr är anonymt för användarna

 

Den information som Wellr samlar in om medarbetarna är anonym, och företaget kan inte på individnivå se medarbetarnas hälsostatus. Däremot får man med hjälp av informationen en bra överblick över hälsosituationen på arbetsplatsen och en utvärdering av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

 

Att informationen är anonym skapar naturligtvis också trygghet för medarbetarna och gör att de slipper oroa sig över att lämna ifrån sig personliga uppgifter om kosthållning, träningsvanor och liknande. Det är viktigt för att den bild av företagshälsan som tas fram så långt som möjligt överensstämmer med verkligheten och således är relevant.

 

Tävlingar som stimulerar och inspirerar

 

Wellr erbjuder även möjlighet för medarbetarna att utmana varandra genom att skapa tävlingar och samla poäng. Exempel på tävlingar är till exempel att komma först fram till Paris i en stegtävling, att alltid ta trapporna istället för hissen, att cykla i stället för att ta bilen och så vidare. Medarbetarna kan följa hur de ligger till på topplistor, som både sporrar och dessutom blir ett hett diskussionsämne på arbetsplatsen.

 

Ledningen kan också skräddarsy tävlingar för varje avdelning utifrån den övergripande hälsoinformationen och i dialog med medarbetarna. Tävlingsfunktionen är ett utmärkt sätt att skapa hälsosam och rolig konkurrens som bidrar till ökat välmående hos medarbetarna och en högre produktivitet för företaget.

Jag vill veta mer!