Wellr Logga in

Nya och högre krav på dig som arbetsgivare under 2017

Nya och högre krav på dig som arbetsgivare under 2017

Den 31 mars trädde arbetsmiljöverkets nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Det innebär nya krav på arbetsgivarna att ta ett större och bredare ansvar för sina medarbetares hälsa; människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning.

Störst fokus ligger på att varje enskild arbetsgivare nu ska driva ett proaktivt arbetsmiljöarbete för att undvika arbetsrelaterade sjukdomar. Om de nya reglerna inte följs kan vitesföreläggande utdömas av Arbetsmiljöverket.

Det kan kännas omfattande, men på Wellr har vi tagit del av den senaste forskningen på området och anpassat vårt system efter de nya föreskrifterna. Wellr är subventionerat av Svenska staten / Tillväxtverket

Förutom den fysiska arbetsmiljön utvärderar Wellr också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Något som ger dig som företagare möjligheten att på ett enkelt sätt utvärdera och på så sätt också kontrollera er arbetsmiljö. Med Wellr väljer du hur ofta du vill utvärdera arbetsmiljön på företaget och kan lägga upp ett långsiktigt målarbete och få enkla och tydliga uppföljningar på hur det går.

Ett knapptryck är allt som krävs för att skicka ut en ny undersökning – Wellr sköter resten.

Så uppfyller ditt företag den nya arbetsmiljölagen med hjälp av Wellr:

  • En systematisk utvärdering och uppföljning av ditt företags arbetsmiljöarbete.
  • Wellr undersöker vilka risker som finns i verksamheten.
  • Avslöjar om arbetsuppgifterna ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
  • Identifierar orsaker till ohälsa på arbetsplatsen så att de kan förebyggas i fortsättningen.
  • Wellr hjälper er att sätta och nå era arbetsmiljömål i linje med de nya kraven.
  • Arbetstagarna ska ha koll på och kunna påverka de uppsatta målen. Med Wellr får företaget ett anonymt sätt för arbetstagarna att uttrycka sina åsikter.
  • Arbetsbelastning som leder till sjukdomar ska motverkas och orsakerna bakom ohälsan ska identifieras. Wellr hjälper dig att hitta orsakerna till att ohälsa uppstår.
  • Wellr avslöjar och motverkar psykisk ohälsa.
  • Uppföljning där Wellr mäter förändring och vilken effekt åtgärderna har haft.

Mer ork börjar på jobbet.

Boka webbdemo