För dig som kund i Skandia ingår Wellrs hälsoapp

svnybildero.001(3)

Anmäl ditt intresse för hälsoappen

Wellr och Skandia har ett nära samarbete där ditt företag har försäkring inom Skandias Hälsokedja kan få tillgång till hälsoappen Wellr kostnadsfritt!

Genom Wellr får ditt företag möjlighet att bredda sitt friskvårdserbjudande till att inkludera fler hälsoområden. Era medarbetare blir mer hälsomedvetna, får förslag på individanpassade upplägg och har möjlighet att delta vid roliga utmaningar på både individ- och företagsnivå. Ditt företag får även koll på er interna hälsoutveckling genom digitala hälsotester inom olika hälsoområden och tillgång till översiktliga rapporter.

Wellr är en inspirerande och motiverande hälsoapp som ökar medarbetarnas kunskap och samtidigt ger möjlighet att påverka när, hur och inom vilket område man ska fokusera på för att nå en bättre hälsa.

Gör ditt val nedan för att komma vidare

klicka på någon av knapparna nedan för att välja hur många anställda ditt företag har.

Så fungerar Wellr

Hälsotester

Det första steget är att skapa en medvetenhet kring medarbetarnas hälsosituation. Varje individ utför därför digitala hälsotester i Wellr bestående av evidensbaserade frågor inom området hälsa och välmående.

Hälsoprofil

När den digitala hälsokontrollen är klar så skapas en individuell hälsoprofil. Med Wellrs hälsohjul blir det tydligt hur varje medarbetares hälsosituation ser ut. Den personliga hälsoprofilen är helt anonym och företaget kommer inte åt någon personlig data.

Skräddarsydda hälsoplaner

Direkt när den digitala hälsokontrollen är utförd tar Wellrs AI-robot fram specifikt anpassade hälsoplaner för att individen själv ska kunna arbeta med att förbättra sin egen hälsa. Wellr tar hänsyn till behov, tidigare erfarenhet, ambitionsnivå och individens egna vilja. Hälsoplanerna är framtagna av experter inom respektive hälsoområde och kan bestå av allt från rökavvänjning, sömnskola, kostupplägg, träningsprogram, stresshantering och ergonomi mm.

Tävlingar & hälsoutmaningar

Med Wellr kan man starta roliga tävlingar och utmaningar. Hur lång tid tar det för företaget att gå till Paris, vilken avdelning genomför flest träningspass under en månad eller är det du som utmanar kollegan att förändra kost eller tobaksvanor?

Nulägesanalys

Med Wellr kan kan du se hur de anställda mår i realtid och jämföra mellan olika grupper. Det diffusa begreppet hälsa har genom Wellr blivit systematiskt och mätbart vilket möjliggör för företag att mäta sin hälsoutveckling över tid. Ni har också möjligheten att skicka ut egna tester och ni styr själva över vilka personer som ska få tillgång till er företagssida.

Insikter

På Wellr får HR-avdelningen konkreta åtgärder att jobba med på organisationsnivå. Ni får hjälp med att sätta upp hälsomål och möjlighet att jobba systematiskt och utveckla verksamheten utefter företagets egna förutsättningar. Wellr kommer lära känna er organisation för att kontinuerligt komma med smarta insikter.

Rätt typ av insatser

När man vet nuläget så gäller det att göra insatser för att utveckla företaget. Med Wellr får ni åtgärder och företagsrapporter på organisationsnivå för att på bästa och mest effektiva sättet skapa ett hälsosamt företag.

Employer branding

För att skapa ett incitament till vardagsmotion och samtidigt skapa en positiv företagskultur erbjuder Wellr möjligheten att arbeta med  aktivitetstävlingar på jobbet. Hur många steg kan vi gå på en månad? Vilken avdelning kommer först fram till Paris i en stegtävling?
På Wellr kan vi skräddarsy tävlingarna utefter era önskemål.

För medarbetaren 1
För medarbetaren 2
För medarbetaren 3
För medarbetaren 4

Wellr filmer

FAQ