Wellr Logga in

Hälsa på arbetsplatsen - nyckeln till produktivitet

Hälsofrämjande åtgärder för individen och företaget

 

Ett företag som satsar på hälsofrämjande åtgärder för att få medarbetarna att må bättre har en ljus framtid. De senaste tio åren har sjukskrivningarna på Sveriges arbetsplatser bara ökat, till stor del beroende på stress och en allt sämre hälsa hos befolkningen. Detta trots den medvetenhet som finns i samhället om vinsterna med en förbättrad hälsa, både för individer och företag.

 

Att hamna i en nedåtgående spiral, med ökande antal långtidssjukskrivningar och en hög personalrotation, gör det svårt för ett företag att ta sig framåt, växa och bli mer lönsamt. I stället får man hela tiden försöka reparera skadorna efter ett bristfälligt hälsoarbete, något som kostar både tid och pengar. Genom friskvårdsbidraget och genom att uppmuntra till träning och en bättre kosthållning kan man nå ut till vissa medarbetare, men tyvärr bara till dem som redan har ett aktivt hälsointresse och tycker att det är roligt att träna. För många andra kommer insatserna ofta när det redan är försent och sjukskrivningen är ett faktum.

 

En proaktiv företagshälsa

 

En god företagshälsa kräver proaktiva insatser, så att man hjälper medarbetarna i god tid innan den nedåtgående spiralen påbörjas. Wellr är en modern webbaserad lösning för företagshälsa som är uppbyggd kring detta enkla faktum. Dessutom ser vi bredare på begreppen hälsa och friskvård än bara de fysiska aspekterna.

 

Hälsa innefattar en lång rad områden som har att göra med både det fysiska och det mentala, och det finns många olika vägar att gå för att förbättra sin hälsa. Eftersom alla människor är olika, har olika förutsättningar och ambitionsnivå så gäller det att hitta rätt väg för den enskilde individen, och det är detta som gör Wellr till det perfekta verktyget för att förbättra hälsan på arbetsplatsen.

 

Wellr samlar all friskvård på ett ställe

 

Med Wellr har alla som arbetar på företaget tillgång till friskvårdsappen, där man kan se sin personliga hälsoprofil och vilka områden man kan behöva förbättra. Utifrån ambitionsnivå får man förslag på åtgärdsplaner och man får även råd och stöd under processen för att man ska kunna behålla sitt fokus och nå sitt mål. Eftersom appen ständigt är med i fickan så blir det lättare för medarbetarna att hålla uppe motivationen, och att de själva kan välja takt och metod för hälsoarbetet gör att ingen riskerar att bli överväldigad och ge upp i förtid.

 

Utöver åtgärdsplanerna har medarbetarna också tillgång till generella tips och råd framtagna av vårt team, som består av allt från dietist till KBT-terapeut, vilket blir lite som att ha sitt eget hälsoteam med sig i fickan, redo att bistå med inspiration och tips.

 

Ta itu med hälsan på arbetsplatsen

 

Vi vill gärna visa hur Wellr kan fungera för ert företag och vad ni kan vinna på att arbeta proaktivt med hälsa på arbetsplatsen. Vi erbjuder därför en kostnadsfri, webbaserad demo där vi demonstrerar hur Wellr fungerar och diskuterar med er om hur ni bäst kan implementera lösningen på er arbetsplats. Självklart kan vi också komma till er arbetsplats och visar hur tjänsten fungerar.

 

Kontakta oss idag om ni vill ha hjälp med att komma igång med ert hälsoarbete på ett modernt och effektivt sätt!

Jag vill veta mer!